– Ombruk av tekniske anlegg i bygg gjøres i liten grad, men HENT har levert prosjekt der vi har gjenbrukt blant annet ventilasjonsaggregat. Det som skiller gjenbruk av tekniske anlegg og bygningsmessige materiell er at det normalt ikke vil være tilstrekkelig å re-sertifisere materiellet, da det stadig tilkommer nye funksjons- og ytelseskrav til anleggene. Enhver nyinstallasjon skal utføres etter TEK17 og ved hovedombygging slår den inn for fullt, også for eksisterende bygningsdeler. Da blir ombruk vanskelig om det ikke allerede er relativt nye installasjoner som er installert i bygget, sier Andreas Wraa, teamleder for HENT sin ITB-avdelingen.

Han har lang erfaring med prosjektledelse for teknisk entreprenør og totalentreprenør, og jobber med utvikling fra forprosjekt og prosjektstyring til overlevering til kunde. Han har jobbet med alle typer byggeprosjekt, inkludert spesialbygg som bassenganlegg og museum, kommersielle og offentlige bygg som skoler og kontorbygg, samt boligprosjekt og rehabiliteringsjobber.

Begrenset tro på forenklet sertifiseringsordning

Han forteller at en stor del av utfordringen med ombruk av bygningsmessige detaljer er knyttet til sertifisering av produktene og ikke de faktiske egenskapene.

– For tekniske anlegg, så er det de faktiske funksjonskravene og egenskapene som er endret igjennom tiden, noe som straks gjør det mye mer komplisert. Ta for eksempel et ventilasjonsanlegg som gjennom årene har fått skjerpede krav til SFP, varmegjenvinning, støy, brannstyring og mye annet. Da blir det vanskelig å se for seg hvordan eldre anlegg kan ombrukes. Det må trolig omfattende ombygging til, om det i det hele tatt kan ombrukes. Derfor vil det normalt ikke være tilstrekkelig med en forenklet sertifiseringsordning for å gjenbruke anleggene, men faktisk endring og ombygging. Rør og kanaler vil i noe omfang kunne ombrukes om de renses og klargjøres. Dette er fullt mulig og blir diskutert i enkelte prosjekt. For denne typen bygningsdeler vil en forenklet sertifiseringsordning allikevel kunne være nyttig.

– Overordnet ser jeg ikke umiddelbart at endrete forskriftskrav vil vesentlig bidra til å øke ombruk av tekniske anlegg. Skal det gi noen effekt må veiledningene være tydelige, sier Wraa.

Oppgraderinger kan gi besparelser

Selv om han i dag ser en del utfordringer med ombruk av tekniske anlegg tror han dette kan endre seg med årene som kommer.

– Jeg tror ombruk i større grad kan være mulig i fremtiden, men først og fremst fordi vi renoverer nyere bygg enn tidligere. Uansett er man da avhengig av at det er vilje til å investere i ombruk, da det vil gi liten økonomiske besparelse, hvis ikke tvert om.

– Oppgradering og optimalisering av eksisterende tekniske anlegg vil derimot kunne gi store besparelser og energigevinster i eksisterende bygg.  Her er det et enormt potensial, avslutter Wraa.