Med en høyere terskelverdi for utlysning på Doffin vil man kunne øke tempoet på investering i energieffektive tiltak.

Fra 1. januar ble grensen for den såkalte kunngjøringsplikten hevet fra 500.000 til 1,1 millioner kroner. Det er bra.

Vi mener dette vil bidra til raskere innføring av energieffektiviserende tiltak i en større skala. Når vi ser på GKs oppdragslister de siste årene, er det tydelig at mange lønnsomme energieffektiviserende tiltak ligger i området 0,5-1 million kroner. Nettopp i dette segmentet ligger de vanligste lønnsomme tiltakene som er installering av varmepumper og modernisering av ventilasjon og energistyringssystemer.

Det er et enormt tapssluk at småordre i offentlig regi skal ut på spesifisering hos rådgivere og går runder med forespørsler og evalueringer. Med denne forenklingen kan kommunene endelig gjennomføre de nødvendige tiltakene de vet er lønnsomme, men som de ikke har hatt kapasitet til å gjennomføre.

Kombineres den nye terskelverdien med overgang fra detaljbeskrivelse til funksjonsbeskrivelse i bestillingen slik som Statsbygg nå opererer, kan vi virkelig ane konturene av en ny tid. Sammen med leverandøren kan kommunene nå enklere diskutere seg frem til gode tekniske løsninger lokalt og iverksette mindre oppgraderinger direkte. Vi må tenke bredt om vi tar målet om 10 TWh reduksjon i eksisterende bygningsmasse på alvor.

Det er summen av de mange små tiltakene som vil gi de store besparelsene. Vi må gjøre energisparing til breddeidrett – ikke kun for eliten. Den nye terskelverdien vil bidra positivt til dette. Det ser lysere ut for fortgang i miljøarbeidet i byggesektoren enn på lenge.