Fra 1. januar 2022 er Altinn-skjemaene erstattet av en egen signeringstjeneste for ansvarlige foretak.

Når du mottar en lenke til et signeringsoppdrag, kan du logge inn med en av følgende metoder: BankID, BuyPass eller Commfides. Du trenger ikke rettigheter i Altinn eller foretaksregisteret for å signere erklæringen, men du må forsikre deg om at du har myndighet til å signere på vegne av foretaket.

Slik fungerer signeringstjenesten

  1. Ansvarlig søker velger en av våre godkjente leverandører og klargjør erklæringen der.
  2. Når erklæringen er klar, sender ansvarlig søker en unik lenke til det ansvarlige foretaket. Lenken går til Signeringstjenesten for ansvarlige foretak.
  3. Ansvarlig foretak logger seg inn, fyller ut og signerer erklæringen.
  4. Etter signering blir erklæringen tilgjengelig for ansvarlig søker i søknadsløsningen som er valgt. Det er ansvarlig søker sitt ansvar å sende inn relevante erklæringer til kommunen sammen med gjennomføringsplanen.

Skal du signere og lurer på noe om den nye tjenesten?

Med den nye tjenesten blir også utseendet på erklæringene nytt