Steinar Holbæk AS vil inntil videre bli drevet under eget navn og som eget selskap eiet 100% av NVS, og Steinar Holbæk fortsetter som daglig leder i bedriften . Organisasjonen for øvrig blir uendret., skriver NVS i en pressemelding.

NVS’ offensive vekststrategi innebærer vekst innenfor nye geografiske områder og markedssegmenter. Hovedsatsningen har ligget på det sentrale Østlandet inntil nå. Med unntak av avdelingen i Longyearbyen så er alle avdelingene lokalisert i Oslo, Akershus, Drammen, Østfold og Vestfold. NVS har klare ambisjoner om etablering i andre regioner av landet og oppkjøpet i Kristiansand er således en milepæl.

Steinar Holbæk AS flytter i løpet av året inn i nye lokaler i Vennesla kommune utenfor Kristiansand. Årsomsetningen er rundt 45 millioner og bedriften har cirka 33 ansatte per i dag. Bedriften har vært en betrodd leverandør av tjenester til privat og offentlig sektor siden 1990 og er en komplett leverandør innenfor varme, kjøling, sprinkler, sanitæranlegg, energi- og varmepumpeanlegg også videre.

Adm. direktør Torkil Skancke Hansen i NVS AS er veldig tilfreds med at NVS nå tar steget ut i nye geografiske regioner.
- Vi har klare ambisjoner om å etablere oss i alle de større byene i Norge. Ervervet av Steinar Holbæk AS i Kristiansand er således et viktig skritt på veien. Bedriften fremstår som meget veldrevet og er et godt utgangspunkt for oss med tanke på videre ekspensjon i på Sørlandet. Vi er veldig glade for å få Steinar Holbæk AS inn i NVS. Bedriften bærer preg av en god bedriftskultur, og NVS og Steinar Holbæk AS har mange sammenfallende tanker om hvordan vi skal fremstå som en ledende leverandør av tekniske entreprenørtjenester på Sørlandet.”

Daglig leder Steinar Holbæk er meget fornøyd med å få nye strategiske og langsiktige eiere.
-Kristiansand og områdene rundt er et godt marked og vi ønsker å være en sentral del av dette. Vi har lenge hatt ønske om å utvide vår horisont både geografisk og faglig og dette får vi muligheter til nå. Vi skal fortsatt være gode innenfor vårt tradisjonelle marked men vi ønsker også å ta del av de store mulighetene som ligger innenfor industri- og off-shore relatert virksomhet. Følgelig blir vi mer komplette og det er helt i tråd med NVS og Imtechs mål.

NVS er i dag en av landets ledende tekniske entreprenører og virksomheten omfatter tjenester innenfor rør, elektro og byggautomasjon. Ventilasjon leveres også gjennom samarbeidende selskaper og dette gjør NVS til en totalteknisk leverandør. NVS i Norge har 14 avdelingskontorer og totalt sysselsetter virksomheten over 500 personer.