NTI tester i disse dager ut en løsning som vil gjøre det mulig å regelsjekke enhver BIM-modell opp mot Statsbyggs nye BIM-krav «SIMBA» automatisk. Løsningen er skybasert og integreres i første omgang med Autodesks samhandlingsplattform BIM360.

«Statsbyggs BIM-manual» har helt siden lanseringen i 2008 vært summen av de overordnede krav til digitale leveranser i eiendomsgigantens prosjekter. BIM-manualen har gjennomgått omfattende revideringer siden den gang og den foreliggende versjonen av SIMBA - ble presentert i fjor høst og operativt tatt i bruk ved årsskiftet 2020. Samtidig ble det obligatorisk å benytte automatisk sjekk av IFC-modeller, i alle prosjekter. Den neste versjonen som er basert på IFC4 vil bli tatt operativt i bruk i starten av 2021.

– Det er vårt ønske at kravene i SIMBA vil føre til økt samhandling mellom prosjekterende og utførende aktører i alle våre byggeprosjekter. Og at den sikrer tilfredsstillende kvalitet på de data som legges inn i BIM-modellene. Dette vil være en forutsetning for lykkes med å realisere det enorme potensialet som ligger i digitaliseringen, sier Steen Sunesen, sjefsarkitekt i Statsbygg og prosjektleder for SIMBA.

Skal sjekkes automatisk
SIMBAs digitale kravsett er ment å leses og valideres av maskiner, ligger i en egen database og kan tilpasses ethvert prosjekt. Så langt har det imidlertid ikke eksistert et skybasert grensesnitt for å laste opp modellene for automatisk validering i forhold til dem. Det er dette NTI - i tett dialog med Statsbygg - nå er i full sving med å løse.

– Løsningen går i korte trekk ut på at vi laster opp en modell i skyen hvor BLDNG360 verifiserer om denne harmonerer med SIMBAs krav og gir oss en BCF-basert rapport i retur, med de feil og mangler som eventuelt må rettes. Fordelen med tilnærmingen er at man slipper å laste opp og ned - og opp igjen modeller for å sjekke dem. Når vi får strømlinjeformet grensesnittet for opplasting og ryddet i rapportene som kommer ut, tror jeg dette verktøyet dramatisk vil forenkle arbeidsflyten, sier prosjektleder Magnus Nilsen hos NTI.