Kristoffer har lang og bred erfaring innen innovasjon, konseptutvikling og IT i byggebransjen. De siste ni årene har han vært ansatt i Løvenskjold Handel AS. Utdannelsen har han fra Handelshøyskolen BI hvor han har en kombinert norsk og internasjonal bachelorgrad.

For 19 år siden ble Norsk Rørallianse AS etablert med hovedfokus på felles innkjøp.
- 11-12 år etter dette utvidet vi med felles kompetanseheving, skolering og erfaringsutveksling. Det å rette fokus mot spesifikke felles områder har gitt resultater. Vi har nå ansatt Kristoffer for å jobbe med nye felles områder slik at vi fremover blir et enda sterkere team av lokale markedsledere som jobber sammen om de beste løsningene, sier adm. direktør i NRA, Line Ekroll Dyb

- Vi er glade for å ha fått Kristoffer med på laget. Han har solid erfaring, og har vært med på en spennende reise i Løvenskjold Handel de årene han har vært der. Med Kristoffer på plass styrker vi NRA mot fremtiden, sier Ekroll Dyb.