Endelig kan vi møtes fysisk igjen, og Rørentreprenørne Norge, Sintef, Fagrådet for våtrom, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og VVSforum arrangerer seminar om vannskader og vannlekkasjer i bygg henholdsvis i Tromsø 30.september og Bergen 28 oktober.  – Nødvendig smittevern vil selvsagt bli ivaretatt og det vil være begrenset antall plasser. Her bør man sikre seg en plass fort som mulig, sier arrangørene. Samme lest Etter et vellykket vannskadeseminar i januar 2020, med svært gode tilbakemeldinger fra deltagerne, satte koronapandemien stopper for flere planlagte arrangementer gjennom fjoråret. Nå tipper vi mange ser fram til å kunne høre relevante foredragsholdere og diskutere fagrelaterte spørsmål med likesinnede. Innholdet i Vannskadedagen er bygd på samme lest som tidligere, og noen av temaene som blir belyst er følgende : - Vannlekkasjer: Regelverk, anvisninger og utførelse. Er vi på samme planet?, - Hvem sitter igjen med Svarteper? Er det den som er best på regelverket som vinner hver gang? - Prosjektering og utførelse av egne løsninger som tilfredsstiller funksjonskravet i TEK17. - Hvorfor er innbyggingssisterner behandlet så detaljert i forskriften – hva er bakgrunnen for dette kravet? - Hva er vannskadesikre og utskiftbare installasjoner? Målet er å redusere vannskader Arrangørene har valgt temaer som vil bør ha stor nytteverdi for hele næringskjeden, for eksempel: Faglig påfyll om vanninstallasjoner til byggherrer Rådgivere som ønsker bedre forståelse av funksjonskravene i TEK17 Rørleggere som vil unngå regresskrav fra forsikring - Målet er å bidra med kunnskap til alle aktører, slik at antall vannskader reduseres, sier de. Kjente bransjenavn Også rekken av foredragsholdere borger for god kvalitet. Felles for alle, er at de er sentrale stemmer på ulike nivåer i verdikjeden. Så langt er følgende på plass: * Roy Frivoll, Avantor Eiendomsforvaltning * Vidar Hellstrand, Obos Prosjekt * Håvård Tjessem, Sig.Halvorsen AS * Lasse Vold, Gjensidige forsikring * Bjørn Grimsrud, FFV ( Fagrådet for våtrom) * Lars Erik Fiskum, Sintef * Knut Helge Sandli, DiBK * Arve Hansen, Vinger Takst & Byggvurdering AS * Oddgeir Tobiassen, Rørentreprenørene Norge Se hele programmet her Store erstatningssummer At vannskader er et svært viktig fokusområde bør ingen være i tvil om, da erstatningene etter vannskader og vannlekkasjer fortsetter å øke. I følge Finans Norge var vannskadeerstatningene på 3,2 milliarder kroner for 2019, en økning på ti prosent sammenlignet med året før. Etter første halvår av 2020 var nesten 33.000 vannskader meldt inn fra private hus, leiligheter og hytter. Erstatningene var på hele 1,4 milliarder kroner, en økning på to prosent sammenlignet med samme periode fjor. Hvert åttende minutt blir det meldt inn vannskader til forsikringsselskapene, og 35 prosent av erstatningene skyldes skader på grunn av innvendige rørbrudd. Meld deg på i Bergen her Et sentralt tema på vannskadedagen er hva som er årsaken til at problemet og vannskadene vokser, i en tid hvor både produktene blir bedre og de utførende sitter på mer kunnskap og kompetanse enn før. – Er regelverket og forskriftene for kompliserte? – Er det dårlig håndverk og utførelse? – Er dokumentasjonen om hva som egentlig er årsakene til vannskader problemet? Mange hevder dessuten at statistikkene som forsikringsbransjen presenterer er for dårlige, og sier egentlig ikke hva de direkte årsakene til vannskadene er. Det kan også være et problem for å angripe vannskadene på en god og riktig måte. Vi vet forsikringsbransjen er på jakt etter bedre statistikk på vannskader, men når kommer det? Spennende program Arrangørene lover et spennende program, og med både utførende, rådgivere, byggeiere, forsikring, RørNorge, Sintef, FFV, DiBK og andre aktuelle aktører som foredragsholdere, er målet at bransjen skal komme videre i debatten om vannskadeproblemene. – Med den formen seminaret legges opp til, ønsker vi å skape en kortere vei fra de utførende, byggeiere og rådgiverne til myndighetene, samt de som er med i prosessene rundt regelverk og forskrifter. Det trengs å skape forståelse fra begge sider for problemene, og løfte frem frustrasjonen som mange møter i hverdagen. Skal bransjen som helhet komme videre, trengs det samarbeid på tvers, og det må være åpenhet og villighet til å løse utfordringene i fellesskap, sier arrangørene. – Norsk Vannskadedag 2021 har som målsetting å bidra med kunnskap til alle aktører i rørbransjen, slik at antall vannskader reduseres. Vi håper flest mulig ser på viktigheten av en slik arena, og at vi felleskap med alle aktørene i bransjen kan gjøre en innsats for å begrense antall vannskader, det må til. Vil du ha førstegangsinformasjon om disse viktige temaene, bør du med andre ord sikre deg plass!