Nilsson Haras har stort fokus på at lærlingene får jobbe i et godt arbeidsmiljø, og at alle har sin egen mentor.

– Alle våre lærlinger et tilknyttet Orin. Opplæringskontoret følger opp lærlingene gjennom hele læretiden, sier Kato Lidahl.

Bedriften har totalt 43 ansatte. Dette er fordelt på avdeling Andenes med 11 ansatte, og avdeling Sortland med 32 ansatte. Vi har 10 kvinnelige ansatte, hvorav 2 er rørleggere og 3 er lærlinger. 

– Hos oss får lærlingene stor variasjon i arbeidsoppgavene. De får lov til å jobbe selvstendig, med mentor som kan veilede ved behov. Vår intensjon er at alle lærlinger skal tilbys fast jobb når læretiden er over og de har bestått svenneprøven. De fleste takker ja til dette, sier Lidahl.

Det er viktig for Nilsson Haras å ha fokus på lærlinger. I rørleggerbransjen generelt og for vårt firma spesielt er lærlingeordningen den viktigste arenaen for å rekruttere nye rørleggere, sier Lidahl, og legger til:

– Vi som firma får være med å forme dem til gode rørleggere og gode ambassadører for bransjen. Akkurat nå har vi 6 lærlinger, 3 gutter og 3 jenter. Vårt mål er at vi til enhver tid skal ha lærlinger i bedriften. 

Haras - lærlinger-1.jpg
Bildetekst: Alle lærlingene hos Nilsson Haras får tett oppfølging av mentor. Foto:Nilsson Haras AS

Kåres under Generalforsamlingen
Rørentreprenørene Norge ønsker å synliggjøre lærebedriftenes samfunnsverdi og samtidig løfte frem og gi honnør til de usynlige læremestrene. Derfor ber vi nå om tips til dyktige lærebedrifter som fortjener tittelen Årets Lærebedrift.


Kilde Rørentreprenørene Norge