- Allerede etter første møte ble jeg imponert over de dyktige medarbeiderne og profesjonaliteten i en så nyetablert gruppering som FLOW Group. Det var tydelig at selskapet hadde en klar strategi, stort fokus på kompetanse og kvalitet. Dette samtidig som om de har en god hånd om sine medarbeidere. At selskapet i tillegg er en foregangsbedrift i bransjen når det gjelder implementering av ISO standarder innen kvalitetsledelse (ISO 9001) og miljøledelse (ISO 14001) var prikken over i-en for min del, sier Mariann.

- FLOW Groups kjerneverdier er kompetanse, kvalitet, innovasjon og gjennomføring. Vi arbeider kontinuerlig med å bygge en robust kultur preget av stolthet, engasjement og profesjonalitet. At vi nå har ansatt en egen regnskapssjef med Mariann sin faglige bakgrunn støtter opp om vår strategi, og vi er veldig glade for å ha henne med på laget, sier en svært fornøyd CFO, Rasmus Møller.

Mariann tiltrådte stillingen i 3. mai, og er i full gang med gjennomføring av FLOW Groups eget 30- dagers onboarding program for nyansatte. Hun har denne uken hatt innføring i gruppens systemer, rutiner og prosesser, og Rønnaug Nornes (leder for K-HMS i FLOW Group) sørger for veiledning og opplæring.