Rapporten, som er laget av firmaet Prolog på oppdrag fra VVS Føretagen, viser altså innpå 35 prosent av rørleggernes arbeidsdag består av tidstap. De viktigste årsakene til tidssløseriet ligger i det faktum at det er mange avbrudd og venting.

Undersøkelsen er bygd på en spørreundersøkelse som er foretatt blant 150 VVS-firmaer. 500 personer ble spurt, men bare en tredje del svarte.

Mange av de som svarte hevdet at firmaene ikke hadde noen tidsplan. Arbeidet var ikke delt opp i forskjellige tidsperioder med del og sluttmål.

- Konklusjonen vi kan trekke av undersøkelsen er blant annet at VVS-firmaene i større grad må innlemmes i planleggingen av bygg og at selv må bli flinkere. Md involvering vil også rørleggerne får et nærmere eierforhold og kjenne spesifikke frister. Med bedre utnyttelse av arbeidsdagen, så øker jo også inntjeningen som igjen kommer alle til gode, påpekte Tobias Nordlund i Prolog under presentasjonen av rapporten.

VVS-bransjen har nå satt i gang et prosjekt som skal finne frem til et verktøy som skal kunne måle produktiviteten bedre enn hva som er tilfelle i dag.