30 % av de spurte har et budsjett på mellom 41.000 og 500.000 kroner og oppover. Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på vegne av FINN oppdrag i februar, blant 1000 respondenter.

Folk flest har imidlertid ikke tenkt å svi av så mye. Hovedandelen setter av mellom 5000 og 20.000 kroner; 28 %. Nest vanligst er det å øremerke mellom 21.000 og 40.000 kroner til slike formål, noe som gjelder 16 % av de spurte.

De yngste og eldste bruker minst
13 % har planer om å bruke under 5000 kroner, mens 12 % dropper å bruke penger på oppgradering av bolig. Personer under 30 år bruker desidert minst, etterfulgt av de over 50 år. Personer mellom 30 og 39 år har de høyeste budsjettene. Her er det 4 av 10 som setter av over 40.000 kroner.

Sterk tradisjon for å pusse opp
– Når så mange bruker høye summer på oppgradering av bolig, betyr det at vi er veldig nøye på hvordan vi har det hjemme. I Norge har vi en sterk tradisjon for å pusse opp. Det skyldes blant annet at mange eier egen bolig. I tillegg er vi mye innendørs i vinterhalvåret, og har en kultur der vi ofte ber folk på besøk. Vi liker å vise frem hjemmet vårt, sier Tine Reuterdahl, markedsdirektør i FINN oppdrag.

Lag budsjett
Hun mener det kan være mye å spare på å være bevisst på hvordan pengene brukes.

– Hvis man har planer om å sette i gang med større prosjekter, som oppussing av bad og kjøkken, går det gjerne med noen kroner. Det kan være mye å spare på å sette opp et budsjett, og sammenligne priser. Skal du ha hjelp av håndverkere, bør du sjekke kvalifikasjonene deres, sier Reuterdahl.

Setter av ferie- og skattepenger til oppussing
Når vi får en god slump med ekstra midler, i form av ferie- og skattepenger, bruker vi ikke bare dette på ting som reise, sparing og fest og moro. Undersøkelsen viser at 36 % av de spurte bruker opptil 20 % av ferie- og skattepengene på oppgradering av bolig. 28 % setter av mellom 21 % og 100 %, mens det bare er 15 % som ikke bruker noe på slike prosjekter.

– Det er bra å opprettholde standarden på boligen, men man trenger jo ikke å velge de dyreste materialene. Jeg tror mange lar seg rive litt med, og har oppussing som hobby i tillegg til et seriøst vedlikeholdsprosjekt. Marmorfliser på badet får man ikke nødvendigvis så mye igjen for den dagen boligen skal selges. Det er for eksempel viktigere å prioritere maling og tidløse overflater, sier Christine Warloe, forbrukerøkonom i Nordea.