Etter mange års tjeneste, og de siste årene som administrerende går nå Kaare Astrup over i rollen som Senior Advisor og skal jobbe med prosjektsatsningen til Oras.Ny administrerende direktør blir Thomas Hanche-Olsen, som tidligere har hatt rollen som salgsdirektør i selskapet . Hanche-Olsen har vært ansatt i Oras siden januar 2011.

Fra og med 1. februar er også all produksjon i Leksvik overført til Oras to andre fabrikker i Finland og i Polen. Derimot vil salg og service, samt administrasjon fortsatt være i Leksvik.

Både Astrup og Hanche-Olsen vil rapportere til President and CEO of Oras Group, Pekka Kuusniemi.