Det er montert etter det elektrostatiske filteret EFX, og kombinasjonen gir en virkningsgrad på opp til 99% og eliminerer partikler ned til 0,1 mikrometer.

Denne type opprydding og lukkesterilisering har blitt utviklet etter flere studier som viste at bakterier / muggsopp i de konvensjonelle ventilasjonskanalene ofte er årsak til forekomsten av visse sykdommer, opplyser Automatikprodukter AB i en pressemelding.

Den nye renseprinsippet "spetsjonisering" nøytraliserer under kontinuerlig drift, og spetsjoniseringen gjør de innvendige veggene rene og bortimot sterile.

Videre er det i denne fasen minimert visse lukter og gasser. Når luftforurensning er borte og luften renset av negative ioner, skapes et gunstig klima for en okkupert sone, opplyser selskapet.