Kontakt oss

Hvis du har ideer, forslag eller andre innspill til hva VVS-Forum bør inneholde, så ta gjerne kontakt med oss. Vi ønsker å gjøre VVS-Forum så leser- og brukervennlig som mulig. Takk for hjelpen. Ta kontakt med en av oss:

Ansvarlig Redaktør:
Per Henriksen
Telefon: 21 39 75 87
Mob.: + 47 907 24 522
Epost: vvsforum@gmail.com

Redaksjonen:

Fagredaktør:
Tommy C. Olsen
Mob. 47 39 86 87
Epost: tommy@vvsforum.no

Fagredaktør:
Jon Henriksen
Mob. 913 53 111
Epost: jon@d-p.no

Journalister:

Ole Daniel Enersen
Epost: info@vvs-forum.no

Daglig leder
Stig Grindahl
Mob. 480 68 283
Epost: stig@vvs-forum.no

Ansvarlig Utgiver
SG Kommunikasjon v/Stig Grindahl
Hjalmar Wessels vei 10
1721 Sarpsborg
Tlf. + 47 48 06 82 83
Epost: info@vvs-forum.no