Kontakt oss

Hvis du har ideer, forslag eller andre innspill til hva VVS-Forum bør inneholde, så ta gjerne kontakt med oss. Vi ønsker å gjøre VVS-Forum så leser- og brukervennlig som mulig. Takk for hjelpen. Ta kontakt med en av oss:

Ansvarlig Redaktør:
Per Henriksen
Telefon: 21 39 75 87
Mob.: + 47 907 24 522
Epost: per@itbaktuelt.no

Redaksjonen:

Fagredaktør:
Tommy C. Olsen
Mob. 98 11 58 22
Epost: tommy@vvsforum.no

Annonser:
Ketil Sterner
Mob. + 47 957 66 566
Epost: ketil@vvsforum.no

Daglig leder
Stig Grindahl
Mob. 480 68 283
Epost: stig@vvsforum.no

Ansvarlig Utgiver
SG Kommunikasjon AS
Hjalmar Wessels vei 10
1721 Sarpsborg
Tlf. + 47 48 06 82 83
Epost: info@vvs-forum.no