Inderhaug har jobbet i Celsio siden 2012. Han startet som direktør Varmesalg og har siden vært en del av ledergruppen og innehatt flere ulike direktørstillinger. Han har vært konstituert administrerende direktør i selskapet siden oktober i fjor.

Inderhaug er utdannet siviløkonom fra Trondheim Økonomiske Høyskole (TØH). Han kommer opprinnelig fra Lillehammer og bor i dag på Nordstrand, er gift og har to barn.

- Jeg er stolt og glad over å ha blitt utnevnt til administrerende direktør i Celsio, og takker selskapets styre for tilliten. Jeg ser frem til, sammen med de ansatte i Celsio, våre kunder, eiere og andre samarbeidspartnere, å utvikle selskapet videre. Vi er i dag godt posisjonert for å vokse og for å utvikle vårt tjenestetilbud innenfor fjernvarme og kjøling. Gjennom karbonfangstprosjektet på Klemetsrud bidrar vi i den globale klimakampen. Kombinasjonen av selskapets vekstmuligheter og det å få jobbe mot høye mål sammen med 200 dedikerte og kompetente kollegaer, motiverer meg sterkt, sier Inderhaug.

Celsios styreleder, Liv Monica Stubholt, er godt fornøyd med ansettelsen av Inderhaug.

- Styret har etter en grundig prosess ansatt Knut Inderhaug som ny administrerende direktør i Celsio. Vi mener Knut er svært godt rustet til å lede virksomheten fremover, og er glade for at han har takket ja til jobben i en tid hvor energisektoren står overfor store muligheter og utfordringer. Knut har relevant kompetanse, bred erfaring og en sterk kundeorientering. Styret legger vekt på Knuts engasjement for helse, miljø og sikkerhet og Celsios rolle i avkarboniseringen av samfunnet. Han har ledet virksomheten i sluttspurten mot finansiering av karbonfangst og -lagring ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, med sterkt fokus på at prosjektet skal lykkes fremover. Karbonfangstprosjektet er et av flere eksempler på at Celsio er en viktig aktør, ikke bare for Oslo, men også for mange andre interessenter. Vi ser frem til at Knut nå vil legge all sin kraft i at selskapet skal nå sine mål, skape verdier for eierne og være relevant for alle våre interessenter, uttaler hun.