Filtere vil nå bli gradert fra A til G, der «A» betyr lavest energiforbruk og «G» for høyest. Den nye klassifiseringen er basert på den nye standard EN779:2012. Denne gir brukeren en klar forståelse av filterets årlige energiforbruk, start effektivitet og minimum effektivitet.

- Vi vil tilpasse oss dette nye systemet, og CamfilFarr vil nå endre alle merkinger og produktnavn til også å inneholde den nye A til G energirating. Denne informasjon vil synliggjøre forskjellene mellom våre filter og andre produsenter, og det vil bli enklere å velge rett filter til rett bruksområde med best energieffektivitet og filtrering, sier Lars Rustad i Camfil Norge AS.
- Dette vil bli mer og mer viktig ettersom EU direktivene pålegger offentlige bygninger en forbedring av dagens energieffektivitet. 10% - 20% av elektrisitets forbruket i bygninger benyttes i dag til varme, ventilasjon og air conditioning systemer. Velger man riktig filter med best energi effektivitet vil det bidra til lavere kostnader samt forbedring av IAQ.

Når et filter akkumulerer støv vil trykkfallet øke og aggregatene vil bruke mer energi for å sende samme luftmengde gjennom filterne. Energiforbruket over en gitt tidsperiode kan da beregnes ut ifra det gjennomsnittlige trykkfall i løpet av samme tidsperiode. Den nye Eurovent standarden måler både filter effektivitet og trykkfall som en funksjon av støvbelastning. Derfra kan man foreta simuleringer av filterets energi ytelse gjennom et års driftstid.

- Vi mener at CamfilFarrs lav-energi filter gir en høy IAQ med det laveste trykkfall. Brukerne oppnår god energi sparing. Alle CamfilFarrs filter er testet i henhold til Eurovents nye standard. Filterbrukere i Europa bør kontrollere at deres filterleverandør er Eurovent sertifisert. Det skal være et Eurovent merke på filtereskene og filteret skal ha en test protokoll basert på EN 779:2012. Med stigende energipriser og nye energi direktiver vil det alltid være lønnsomt å spare energi ved å bruke de rette luftfiltere, sier Lars Rustad avslutningsvis til VVS-forum.

*EN779:2012 er nå godkjent av Technical Board – CEN og skal lanseres av TC195 i CENTC i nærmeste fremtid.