“Norsk vannskadedag 2024 – gode vanninstallasjoner i fremtiden ” arrangeres den 25. april 2024 på Vika kino i Oslo.

Her er noe av det som tas opp på årets seminar:

Hvordan ivaretas funksjonsbaserte krav (TEK) når det ikke velges preaksepterte ytelser, og grensesnittet mellom prosjektering og utførelse må tas i betraktning?

Installasjoner har begrenset levetid og må byttes ut én til flere ganger i løpet av byggets levetid. Hvordan ivareta gode installasjoner og hva tror vi om aktive og passive lekkasjesikringstiltak i fremtiden?

Kan man også planlegge bad for fremtidige behov? Hvordan forholde seg til byggherrer som ønsker installasjoner med lavt vannforbruk? Kanskje har vi også noe å lære av andre skandinaviske land med tanke på god vannskadesikkerhet?

Seminaret har til formål å være en møteplass for bransjekollegaer med felles interesser, med fokus på bevisstgjøring av tekniske forhold og riktig forståelse av regelverk på en måte som kan bidra til gode løsninger, bedre kompetanse og færre tvister i fremtidige prosjekter.

Program og påmelding kan gjøres her