Lars-Erik Fiskum, sivilingeniør og forskningsleder ved SINTEF Byggforsk, forklarer her hva SINTEF mener gjelder i sakens anledning:

- I rom med vanninstallasjoner som ikke har sluk, for eksempel toalettrom med servant, må skjulte klosettsisterner alltid plasseres i et plassbygd hulrom med vanntett membran eller i en prefabrikkert kassett md vanntett overflate. Både den vanntette membranen og den prefabrikkerte kassetten må ha dokumenterte egenskaper. Det må alltid være en automatisk lekkasjestopper inne i hulrommet for å unngå at lekkasjevann renner uhindret til et rom som ikke er konstruert for å tåle vann.

Skal alltid dreneres (saken fortesetter under bildet)
Dette kan man se på vedlagte figur:

 

Lars-Erik Fiskum forteller videre, at for å få fange opp lekkasjevann fra en sprukket sisterne, og for å sikre at lekkasjestopperen reagerer raskt ved lekkasje, så bør den plasseres i bunnen av et trau. Trauet kan være plassbygd eller prefabrikkert og det må ha et minimum som rommer en vannmengde tilsvarende sisternes innhold.

- I våtrom, det vil si rom med sluk, gjelder samme kravene, men her det ikke nødvendig med lekkasjestopper og trau for oppsamling. I våtrom skal lekkasjevann alltid dreneres til sluk, påpeker Lars-Erik Fiskum hos SINTEF Byggforsk.

Geberit følger med
Product manager Norway hos Geberit, Rune A. Rystad har også deltatt i diskusjonen og han sier dette:
- Det er flere måter å imøtekomme TEK 10 på. For vår egen del har vi ikke egne plastkasser eller lignende, da vi anser våre sisterner som helt sikre med tanke på lekkasjer. Som ellers må montering skje i henhold til leverandørens anvisninger. Vi har laget et forslag til montering opp mot TEK 10 og forslaget følger våre innbygningssisterner.

Rune A. Rystad hos Geberit hilser den pågående debatten velkommen, men minner om følgende:
- Det å ha en saklig diskusjon rundt regelverket er fint, men inntil TEK 10 blir revidert må man forholde seg til dette. Endring av TEK må diskuteres med NRL og andre. Vi hos Geberit vil selvsagt delta i en slik debatt.