- Sammen med Enova er Enøk-senteret gode støttespillere for å kunne ta nye steg innen energieffektivisering, sier drifts- og vedlikeholdssjef i Amfi Drift AS, Kjetil Moen til www.vvs-forum.no.
Kjetil Moen legger til at fokus på enøk øker når man gir det økt oppmerksomhet og at enøk-jobbingen vekker konkurranseinstinktet til personalet.

- Både driftspersonellet og senterlederne ute på sentrene fortjener honnør for at de deltar godt i disse prosessene. Det er stor vilje og stort engasjement for å få redusert felleskostnadene. Det vil gi oss et konkurransefortrinn fremover, sier Moen

Leietakerne sparer penger
Konkret resultat fra prosjektet som Amfi Drift avsluttet i fjor, viser en besparelse på ca. 52 GWh og konvertering til fornybar energi på ca. 20, 5 GWh. Regner vi med kr. 1,-/Kwh blir altså dette en besparelse på ca. 52 millioner/år. Dette kommer leietakerne til gode.

Nå skal altså Amfi Drift As intensivere jobbingen og man akter å ha minst like stort fokus på alle tiltak som er definert. Det er Enøksenteret som skal drive prosjektet. Enøksenterets ansatte skal reise rundt og følge opp alle kjøpesentrene.

- Vi har estimert investeringer til 230 millioner kroner og Enova støtter oss med 31 millioner kroner, opplyser Kjetil Moen.

Målsettingen innen 2015 er å redusere energiforbruket med hele 34 GWh pr. år og konvertert til fornybar energi med 6 KWh per år. Det tilsvarer energibruken i ca. 2 000 bolighus.

Miljøaspektet er viktig
- Vi skal blant annet gjennomføre tiltak på detaljovervåking på energibruk på tekniske anlegg, installere sentral driftskontroll, varmpumpeløsninger, energieffektiv belysning samt mer energieffektive varme- og ventilasjonsløsninger.

Amfikjeden består av 64 kjøpesenter og har et oppvarmet areal på 1400.000 m2 med samlet energibruk på 400 GWh.

- Vi må også huske på miljøaspektet med det arbeidet vi gjør. Det er nemlig meget viktig, påpeker drifts- og vedlikeholdssjef, Kjetil Moen i Amfi Drift AS.