Hele 21 studenter fikk sine vitnemål sist uke, og blir ettertraktede i et jobbmarkedet som etterspør denne type kompetanse. Flere har skiftet jobb under studiet, og mange har steget i gradene internt hos sine respektive arbeidsgivere.

Studiet i KEM (Klima, Energi og Miljø i bygg) ved de tekniske fagskolene er utviklet av VKE og NRL i samarbeid med fagskolen.. De har sammen jobbet for å bygge opp studieretningen, og i blant annet Oslo har studiet blitt svært populært.

Det var dog en arbeidsgiver som utmerket seg spesielt under dette kullet. NVS, avdeling prosjekt Sarpsborg hadde hele fire ansatte med under hele studiet, og det viser at det satses bevist på faglig påfyll. De fire var Anders Borg Thime, Vidar Sten Rønsen, Joachim Halvorsen og Leif Arne Søby.

KEM-studiet er unikt
-Jeg får ikke fullrost KEM-studiet nok. Det har vært en veldig bratt læringskurve ved KEM-linjen, men vi har også fått ekstremt mye ut av det., forteller student Anders Thime i NVS,Sarpsborg til VKE. Han får full støtte av kollega Leif Arne Søby som også har vært studentens tillitsmann. Søby forteller at det er egentlig ikke mulig å sette en prislapp på den erfaringen vi har fått på linjen. KEM-utdanningen gir en faglig dybde som er utrolig viktig.

Klatrer på karrierestigen
KEM-studiet er tilgjengelig ved flere tekniske fagskoler rundt i landet, og selv om oppsettet er litt forskjellig fra skole til skole vil man sitte igjen med den samme kompetansen. I Oslo er KEM-studiet et deltidsstudium som går over tre og et halvt år. De fleste av studentene har altså vært i arbeid hele studietiden.
Søby kan fortelle at mange har fått flere nye jobbtilbud etter at de begynte på linjen. I tillegg til det er det mange som har steget i gradene med flere hakk i jobbene de hadde i utgangspunktet.

For "stayerne" i bransjen
KEM koordinator ved fagskolen i Oslo, Even Stenvaag Leira, sier til VKE at studiet gir store karrieremuligheter, noe flere tydeligvis har fått snusen i. Leira kan fortelle om stor pågang til faget.
-I år har vi opplevd en stor oversøknad til KEM-linjen her ved fagskolen i Oslo, mange fler enn hva vi har plass til, forteller Leira.

Daglig leder Mats Eriksson i VKE sier at siden de fleste av studentene jobber fulltid, blir vitnemålet en dokumentasjon på at studentene vil noe. At de klarer å gjennomføre er et godt tegn for bedriftene dere.

Tverrfaglig forståelse
Thime og Søby fra NVS Sarpsborg er hjertens enig om at det viktigste man lærer seg under KEM-studiet er en total forståelse på tvers av ulike fag.
-Er man for eksempel rørlegger vil man lære mye innen ventilasjon- og kuldefag, slik at man kan henge med i diskusjoner på arbeidsplassen, og komme med alternativer og gode løsninger, påpeker guttene.

- Bygg i dag blir teknisk mer og mer kompliserte, og skal man få ned energibruken må teknikere innen rør- og elektrofag bli bedre på å jobbe sammen. KEM-linjen gir studentene en innføring i andre fag, slik at de får en helhetlig forståelse. I tillegg viser studiet hvorfor man må redusere energibruken i bygg. Vi forsøker å gi studentene motivasjon og stolthet ved å understreke hvor viktig dette er for samfunnet, sier daglig leder Mats Eriksson i VKE .