– Det har vært en utrolig spennende reise å bygge opp Grønn Byggallianse fra 12 eiendomsmedlemmer til en organisasjon med over 400 medlemmer fra hele verdikjeden og 23 i administrasjonen. Det er rart å gi slipp, men jeg tror det er sunt med fornyelse etter så mange år, både for meg og organisasjonen, sier Katharina Th. Bramslev.

Bramslev var også med på å etablere organisasjonen Norwegian Green Building Council, som tok BREEAM til Norge, og som senere ble slått sammen med Grønn Byggallianse til en kombinert medlems- og sertifiseringsorganisasjon. Grønn Byggallianse har hatt en sterk vekst de senere årene og bygger seg nå opp på infrastrukturområdet og har også fått en rekke banker som medlemmer. Bramslev føler at det er riktig tidspunkt å gi seg nå:

– Grønn Byggallianse har et stjernelag med bred fagkompetanse innen bærekraftig bygging og drift, og er mer etterspurt enn noensinne som inspirator for medlemmer, sparringspartner for myndigheter og som sertifiseringsorganisasjon. Det føles riktig å gi seg på et tidspunkt når alt går bra, samtidig som jeg fortsatt har mye å gi et nytt sted, forteller hun.

Bramslev vil være daglig leder frem til 1. oktober og begynner deretter som utviklingssjef 2050 hos LINK arkitektur. Styreleder i Grønn Byggallianse, Tonje Frydenlund, roser arbeidet Bramslev har lagt ned i over 20 år:

– Katharina har gjort en fantastisk jobb med å dra bygg- og eiendomssektoren i en grønnere retning og hennes innsats har satt dype spor og er verdsatt i hele verdikjeden i sektoren. Vi er takknemlige for innsatsen og lei oss for at hun slutter, men vi er samtidig glad for at Katharina tar med seg miljøengasjementet og kunnskapen og fortsetter i samme fagmiljø, sier Frydenlund.

Styret i Grønn Byggallianse har startet arbeidet med å finne en erstatter og tar sikte på å ha ny daglig leder på plass i løpet av oktober i år.