Klimagassutslippene fra bygge- og anleggsnæringen er betydelige, og det er nødvendig å redusere de direkte utslippene fra bruk av diesel, bensin og propan på byggeplasser og anleggsområder. Det meste av mobilt utstyr på byggeplasser og anleggsområder har vært dieseldrevet, men arbeidet for å redusere utslipp av klimagasser har skapt alternativer. 

- Næringen har behov for et verktøy som definerer systemgrenser og begreper og fører til en felles begrepsbruk og en omforent måte å effektivisere prosjektene på, og jeg er glad for at aktørene har samlet seg om denne tekniske spesifikasjonen, sier direktør bygg, anlegg og kontrakter Hanne Wells i Standard Norge.

I startgropa

Ved å erstatte bruk av diesel, bensin og propan fjernes også kilder til lokal forurensing og støy. Lavere støynivå vil også gi bedre arbeidsmiljø. Utslippsfri drift av byggeplasser og anleggsområder er fortsatt i startgropa, og det er mange utfordringer som må løses før alle byggeplasser og anleggsområder kan bli utslippsfrie. Det nye standarddokumentet skal gi aktørene veiledning i hvordan de kan gå fram. for å oppnå utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder.

Ønsker du mer informasjon om den tekniske spesifikasjonen SN/TS 3770, kan du delta på Standard Norges lansering under et frokostmøte 3. november:

Mer info finner du her.