Økonomisjef

  0

  Nettside GK Gruppen AS

  GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer tekniske installasjoner og rådgivning som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere - i hele byggets livssyklus.

  Økonomisjef – GK Norge

  GK Norge søker en framtidsrettet økonomisjef med solid prosjektforståelse til nyopprettet divisjon for byggteknologi og utvikling. I denne divisjonen vil du få mulighet til å arbeide med framtidsrettede kolleger og ny teknologi som arbeider for å transformere byggenæringen. Som en sentral del av ledergruppen vil den nye økonomisjefen for divisjonen være en viktig bidragsyter i å utvikle og implementere morgendagens tekniske løsninger i selskapet. I samarbeid med divisjonen- og selskapets økonomiledelse vil du være en strategisk sparringspartner og sørge for at divisjonen har strukturer, prosesser og kompetanse som til enhver tid gir styring og kontroll i tråd med økonomisk og teknologisk utvikling. Det vil også ligge et ansvar for å forankre og sikre at divisjonen overholder GKs krav til compliance på alle nivå. Til stillingen kan det også bli aktuelt med personalansvar for Business Controllere. Stillingen rapporterer til divisjonsdirektør.

  Ønskede erfaringer og kvalifikasjoner:

  • 5-10 års erfaring fra rolle som controller eller økonomisjef. Ledererfaring fra økonomifunksjoner er en fordel.
  • Prosjektøkonomisk erfaring, gjerne fra bygg- og anleggsnæringen. Kjennskap til automasjon eller IT er en fordel.
  • Høyere utdanning innen økonomi (master eller tilsvarende). Erfaring kan kompensere for manglende formelle krav.
  • Erfaring fra å sikre god resultatstyring på tvers av avdelinger.
  • Sterk forståelse for kostnads- og inntektsdrivere i entreprise og serviceoppdrag.
  • Erfaring fra å sikre god risiko- og resultatstyring på tvers av avdelinger med dokumenterte resultater.
  • Fordel med interesse og erfaring fra forretningsutvikling med utgangspunkt i teknologi.
  • Sterk system- og verktøykompetanse.

  Rett kandidat demonstrerer spesialistkunnskap og ekspertise innenfor økonomifeltet, og har en sterk analytisk og forretningsmessig forståelse. Kandidaten er en brobygger som evner å motivere medarbeidere og skape samhandling og synergier på tvers av team og avdelinger. Vedkommende må ha gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. For å lykkes i jobben kreves også en sterk gjennomføringsevne og fokus på prosessetterlevelse.

  Du vil få konkurransedyktige betingelser og utviklingsmuligheter.

  For nærmere informasjon om stillingen, kontakt seniorrådgiver Nils Jørgen Tømmerås, telefon 971 84 166 eller rådgiver analyse og research Renée Davadi, telefon 988 94 662. Alternativt kan divisjonsdirektør Per Arve Ekle kontaktes på telefon 934 41 094 for videre spørsmål.

  Arbeidssted: GK Norge Trondheim

  Søk her!

  To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.