Leder forretningsutvikling og teknologi

  0

  Nettside GK Gruppen AS

  GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer tekniske installasjoner og rådgivning som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere - i hele byggets livssyklus.

  Morgendagens forretningsmodeller for byggenæringen.

  GK Norge søker en strategisk leder som skal ha det overordnede ansvaret for forretnings-, og teknologiutvikling av morgendagens forretningsmodeller. I en nyopprettet divisjon for byggteknologi og utvikling vil du få mulighet til å arbeide med 200 framtidsrettede kolleger innen byggautomasjon som arbeider med å transformere byggenæringen.

  Leder forretningsutvikling og teknologi vil være en del av divisjonens ledergruppe, og rapporterer til divisjonsdirektør.

  Oppgaver

  • sikre at GK er i front i bransjen med skybaserte plattformer (GK Cloud) og nye digitale tjenester med tilhørende forretningsmodeller
  • være ansvarlig for strategiarbeid, porteføljestyring av utviklingsarbeid og IT-faglig ledelse
  • bidragsyter i komplekse salgsprosesser
  • prosjekteier for GKs innovasjonsprosjekter
  • bygge opp og utvikle et sterkt operativt IT-kompetansemiljø
  • håndtere GKs IT-partnere internt og eksternt
  • sikre og drive frem implementering av verktøy og teknologi på tvers av divisjonene i selskapet for å sikre økt effektivisering, omsetning og lønnsomhet for konsernet

  Ønskede erfaringer og kvalifikasjoner

  • minst 5 års erfaring innen strategi og ledelse fra IT-området, gjerne fra større virksomhet
  • utdannelse på høyskole- eller universitetsnivå innen IT (master eller høyere). Erfaring kan kompensere for manglende formelle krav.
  • erfaring fra å lede prosjekter innen strategi, IT, teknologi eller innovasjon
  • erfaring med personalansvar
  • solid forståelse for utvikling og drift av nye teknologiske løsninger
  • sterk analytisk og med høy forståelse for kostnads- og inntektsdrivere
  • erfaring fra å fremme tiltak innenfor bærekraft og klima er en fordel
  • erfaring fra bygg- og eiendomsnæringen vil være fordelaktig, men ikke et krav

  Riktig kandidat er en brobygger som evner å motivere medarbeidere og skape samhandling og synergier på tvers av team og avdelinger. Vedkommende må ha gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. For å lykkes i jobben, må du også ha sterk gjennomføringsevne og fokus på prosessetterlevelse.

  Du vil få konkurransedyktige betingelser og utviklingsmuligheter.

  For nærmere informasjon om stillingen, kontakt seniorrådgiver Nils Jørgen Tømmerås, telefon 971 84 166, eller rådgiver Renée Davadi, telefon 988 94 662. Alternativt kan divisjonsdirektør Per Arve Ekle kontaktes på telefon 934 41 094 for videre spørsmål.

  Arbeidssted: GK Norge Trondheim

  Søk her!

  To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.