Ifølge den andre kvartalsvise undersøkelsen ”RICS-CPE Global Commercial Property” er eiendomsnæringen fremdeles villige til å betale for grønne løsninger. Spesielt viktig er det å redusere energiforbruket for å spare penger i fremtiden.

- Det viktigste miljøspørsmålet for respondentene er energieffektivitet. Flere mennesker er blitt opptatt av bærekraftige løsninger siden finanskrisen startet, og energi er blitt hoveddriveren. Det har med bunnlinjen å gjøre, uttaler sjeføkonom Simon Rubinsohn i RICS (Royal Insititution of Chartered Surveyors, red.anm.), slriver ne.no.

40 prosent av deltakerne i denne kvartalsundersøkelsen svarer at miljø og bærekraftighet er blitt mer viktig de tolv seneste månedene.

35 prosent av respondentene i undersøkelsen oppgir bunnlinjen som den viktigste faktoren for selskapene til å tenke mer grønt.

- Folk er villige til å betale hvis de føler de vil spare penger på det. Det er den store endringen siden forrige kvartal, kommenterer Rubinsohn.

Simon Rubinsohn tror det er muligheter for at bedriftene blir opptatt av miljøspørsmål i et bredere perspektiv. Det som driver investeringene vil imidlertid være synliggjorte gevinster på bunnlinjen overfor aksjonærene.

Hele artikkelen på ne.no