Produktene som lanseres har for så vidt vært i markedet lenge, spesielt ute i Europa, men fra nå av skal de altså markedsføres og gjøres bedre kjent. Med denne bakgrunn så vet man at det dreier seg om solide produkter og derfor er optimismen stor.

De nye produktene passer som hånd i hanske for Intra, som fra før av har mange kjøkken- og sanitærprodukter. Produktene selges allerede gjennom grossist og selv om konkurransen er hard, så har altså Intra store forhåpninger om å kapre nye markedsandeler.

Fått god mottakelse

Armaturen har fått god mottakelse i markedet på bakgrunn av sin gode kvalitet og moderne design. Prisen er heller ikke avskrekkende.

SINTEF har godkjent servant og dusjblandere og av den grunn er det naturlig at det skal satses mer på VVS- markedet fra Intras side. De vanlige salgskanalene som Intra allerede bruker i dag vil bli benyttet til å selge armaturer.

Intra leverer allerede mange vaskekar, vaskerenner og rustfrie servanter. Nå er håpet at rørleggerne og kunden føler at det er naturlig at det også benyttes et blandebatteri fra samme produsent, slik at absolutt alt kommer fra en fabrikant.

Flere nyheter kommer
Det er ventet at Intra vil komme med flere spennende serier innen berøringsfrie kraner og såpedispensere. Begge skal være slik at de passer både i private og offentlige bygg.

TEKA er et konsern, El grupo TEKA, med hele 6 000 ansatte og hovedsetet ligger i Santander i Spania. Det finnes også mange fabrikker rundt om i Europa, blant annet i Europa.TEKA kjøpte Intra i 2007 og tiden er altså innen til en markedsoffensiv på det norske markedet.