Han har blant annet, i samarbeid med Veidekke, prosjektert og levert hyttepumpestasjonene og hovedstasjonen til Lyserenprosjektet, som omfatter over 790 hytter i Indre Østfold kommune.

– Jeg har alltid trivdes godt med det jeg holder på med, men jeg har savnet kolleger og sparringspartnere som har samme faglige kompetanse. Her hos Intec Pumper er vi flere som vil oppnå det samme og kan gi hverandre innspill som gjør oss enda bedre på sikt. Det er en stor fordel at produksjonen er på samme lokasjon, da det er enklere å utforme ideer og løsninger på en bedre måte. Linjene er korte og kompetansen er spisset, sier Alexander.

Alexander begynte som senioringeniør i Intec Pumper like før påske, og han skal jobbe med salg og prosjektering mot VA-markedet.

– Jeg har møtt Intec Pumper i flere konkurranser tidligere, og jeg har alltid hatt stor respekt for de som jobber her og hva de har fått til. Nå gleder jeg meg til å spille på samme lag, avslutter han.