Det var Dag Christian Clausen fra CS Varme og Energiteknikk og Roar Nilsen fra Notodden Rørleggerbedrift som i går fikk sine diplomer for å ha gjennomført alle de fem fordypningskursene som alle avsluttes med eksamen.

De syv bransjeforeningene som er med er i samarbeidet rundt kompetanseprogrammet er: Norsk Varmeteknisk Forening (NVF), Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL), Norsk Bioenergiforening (NoBio), Norsk Varmepumpeforening (NOVAP), Norsk Solenergiforening, Norsk Fjernvarmeforening og Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen).

Saken fortsett under bildet:

Foran: Lars Granlund, NoBio og Rolf Munk Blaker, Norsk Varmeteknisk Forening. Bak: Bård Baardsen, NOVAP, Thor Jostein Egeland, VVS-Foreningen, Ole Larmerud, NRL, Heidi Juhler, Norsk Fjernvarme, Cato Kjølstad, NoBio, Dag Christian Clausen, CS Varme og Energiteknikk AS og Roar Nilsen, Notodden Rørleggerforretning AS.

Ole Larmerud i NRL åpnet seansen med å gratulere alle som var tilstede med dagen. Han poengterte at dette var en stor dag for alle de syv involverte bransjeforeningene, og takket for et meget godt samarbeid. Han fremhevet videre Dag Christian Clausen og Roar Nilsen som har gjennomført alle kursene, og håpet mange ville kopiere de fremover.

En annen sentral person i utarbeidelsen av kompetanseprogrammet er daglig leder Rolf Munk Blaker i Norsk Varmeteknisk forening (NVF). Han fortalte at dette var en stor merkedag, og at det har vært et fruktbart samarbeid for alle involverte.
- Bakgrunnen for at vi er her i dag var at vi for 3 år siden fant ut at det hersket svært mangelfull kompetanse innen varmesentraler basert på fornybare energiressurser i bransjen. Både blant de som skulle selge inn løsningene, de prosjekterende og de utførende. Noe måtte gjøres for å bedre kunnskapsnivået og ikke minst møte fremtidens utfordringer innen varmeløsninger, sa Blaker.
- Vi søkte samarbeidspartnere med penger så vi tok kontakt med Enova og lavenergiprogrammet, og nå kan vi altså presentere resultatet her i dag med to dyktige karer som har fullførte alle våre fem fordypningskurs.

De fem fordypningskursene som man må igjennom for å få dilpom er:
- Vannbåren varme. 2 dager. Ansvarlig: NVF og NRL.
- Bioenergi. 2 dager. Ansvarlig: NoBio.
- Varmepumper. 2 dager. Ansvarlig: NOVAP.
- Solenergi. 2 dager. Ansvarlig: Solenergiforeningen og VVS-Foreningen.
- Fjernvarme. 1 dag. Ansvarlig: Fjernvarmeforeningen.

Det overordnede målet til Varmekompetanse er å forbedre kompetansenivået om fornybare energiressurser for alle, som er engasjert i prosjektering, installering og drifting av varmesentraler. Bransjeforeningene ønsker at flest mulig personer fullfører de 5 fordypningskursene, slik at man oppnår et bredest mulig kompetansenivå for bruk av fornybare energiressurser i bransjen.

Dette opplæringsprogrammet er godkjent som et opplæringstilbud i Varmenormen.

I løpet av 2011 er det avholdt totalt 18 slike fordypningskurs med totalt 467 deltakere.

- De personene, som fullfører alle 5 fordypningskursene, har gjennomført det beste av opplæringstilbudet om fornybar energi i Norge, og disse vil bli tildelt et eget diplom, som bevis på at de har fullført det mest omfattende og beste opplæringstilbudet innen fremtidens oppvarmingssystemer, sa Blaker avslutningsvis.