Behandling av høringskommentarer
Komiteen vil nå gå gjennom kommentarene og vurdere hvilke endringer som skal til før standarden kan fastsettes. Standard Norge planlegger å fastsette standarden i løpet av 1. halvår 2012. Om alt går etter planen vil vi dermed ha en ny Norsk Standard for passivhus, yrkesbygninger, på plass før sommeren.

Krav til passivhus, yrkesbygg
Standarden inneholder en norsk definisjon av passivhus og lavenergibygninger med krav til energibehov, beregningskriterier, kriterier som kan brukes for sertifisering, og krav til dokumentasjon for yrkesbygninger som kan klassifiseres som lavenergibygninger eller passivhus.

Standarden har praktisk nytte ved planlegging, bygging og evaluering av yrkesbygninger med svært lavt energibehov og der andre energivarer enn direktevirkende elektrisitet og fossile brensler i vesentlig grad kan benyttes til oppvarming.

Les også hva som ble skrevet om NS 3701 i forbindelse med at forslaget til standard ble sendt på høring.