Ikeas mål for sitt nye pakkelager er å distribuere mer enn to millioner pakker i året og sørge for at fire av fem norske kunder har sine bestilte varer innen 48 timer. For å få til det bygges det et pakkelager som er opp til 30 meter høyt og dekker ei flate på mer enn 43 000 kvadratmeter på Vestby i Akershus.
 

Helt uten søl og kapp

– Med tilnærmet perfekte arbeidstegninger og korresponderende merking av de prefabrikerte komponentene, har vi montert dobbelt så raskt som vi ville gjort om alt skulle foregått manuelt. Og det helt uten søl og kapp. Jeg er rimelig sikker på at prefabrikasjon på et nivå som dette, hever både bruks- og markedsverdien for enhver byggherre som benytter seg av metodikken, sier daglig leder Gunnar Løken i Kristiansand Rør & Ventilasjon (KRV). Entreprenørselskapet som har stått for innkjøp og installering av sprinkelanlegget.

Mål om å prefabrikere alt

På et pakkelager av i dag – der varer, esker og paller pakkes i krympefolie, bobleplast, skumgummi og flamingokuler – stilles strenge brannkrav.

–  Vi har installert til sammen 33 200 sprinklerhoder. For å binde dette sammen har vi benyttet 44 000 prefabrikerte rør med en samlet lengde på drøye fem norske mil. Vår uttalte målsetting er å prefabrikkere 100 prosent i de prosjektene der det er kostnadseffektivt, sier Løken.

Prosjekter med riktig rør-serie med en gang!

KRV har erfart at dersom man tar «snarveier» i prosjekteringen og velger en rør-serie som ikke er riktig, så må svært mye gjøres på nytt for å lage prefabunderlag som blir riktig. Bruker man derimot de rør og deler som man har beskrevet å benytte i praksis, så får man hjelp underveis av tegneprogramvaren Revit slik at prosjektert løsning vil være byggbar og stemmer med virkelige mål. Da er det en drøm å videreformidle til prefabrikkerende underlag med egenutviklet programvare fra NTI.

– Vestby-prosjektet har vært en drøm. Alt har gått på skinner og prefaben har vært førsteklasses. Det er slik jeg håper å jobbe på alle prosjekter. I det nevnte prosjektet førte imidlertid tidlig valg av løsning til at det ble prosjektert med både feil dimensjoner og sprikende byggemål. Noe som resulterte i massiv omprosjektering, manuell tilpasning og et ferdig anlegg som ikke er like optimalt som det ville vært om vi hadde brukt Revit fra A-Å, sier KRVs prosjektingeniør med en mastergrad i Konstruksjoner og materialer fra Universitetet i Stavanger, Lars Kalberg Wiggen.

Mer tid brukt i prosjekteringen halverte monteringstiden

Det er add-on modulen NTI PIPEPREFAB for Autodesk Revit som har gjort prosjekteringen effektiv, mer automatisert og gjennomførbart. Uavhengig av hvilke rørsystemer man måtte velge. Grunnlaget for presis prefab legges fortsatt i selve prosjekteringen. Prosjektering som nå tar litt mer tid.

Saken fortsetter under bildet:

– Å bruke 10-15% mer tid i prosjekteringen, for å halvere antall timer brukt på den mannskapsintensive monteringsjobben ute på lageret har vært en soleklar fordel for prosjektet, sier rådgiver Joseph Ekenes hos Norconsult som har hatt ansvaret for den overordnede og tidlige prosjekteringen av anlegget.  

NTI PIPEPREFAB minimerer avfall og kapp av rør hvor rørene kommer nummerert og ferdig tegnet.
NTI PIPEPREFAB minimerer avfall og kapp av rør hvor rørene kommer nummerert og ferdig tegnet.

Mange gevinster å høste

Ekenes forteller at den nye ad-on-modulen har sine soleklare fordeler. Prefaben blir samsvarende med det andre prosjekterte. Arbeidstegningene kan tilpasses de rørene man måtte velge. Merkingen blir mer nøyaktig og den enkelte komponent kan spekkes med langt mer detaljert informasjon.

– Samhandlingsmodellen blir på en helt annen måte brukbar for byggeier. For eksempel i sammenheng med framtidig forvaltning, drift og vedlikehold, som en konsistent del av den digitale tvillingen. Det er også en åpenbar HMS-fordel. En halv stab utførende på anlegget betyr nødvendigvis også halvert risiko for ulykker, sier Ekenes.

Mer tid brukt i prosjekteringen halverte monteringstiden

Tidligere har prosessen gjerne startet med at de rådgivende ingeniørene har designet og grovprosjektert i Revit, før design-dataene ble sendt over til en eller annen leverandør. Som klargjorde, detaljprosjekterte for prefab, lagde kuttlister og arbeidstegninger. Da ofte med egne produkter og løsninger i bunnen. Noe som bandt det gitte byggets sprinkelanlegg uløselig til den leverandøren. Med den nye løsningen sikres en avfallsfri produksjon på tvers av hele verdikjeden.

– Ikke bare bidrar dette til et minimalt karbonavtrykk, men også risikoen for menneskelige feil reduseres til et minimum. Vår programvare øker i tillegg effektiviteten gjennom å automatisere arbeidet med detaljtegninger og oppretter selv skjærlister som sparer verdifull tid i alle ledd. Systemet sørger også for at alle rørelementer merkes med nøyaktig plassering i bygget. Alt etter hva som er hensiktsmessig. Være seg etasje, rom eller sone. Informasjonen om plassering eksporteres til lister som igjen kan skrives ut som etiketter for merking av hvert prefabrikerte rør, sier Hans Olav Michelsen i NTI. 

Lekkert og lindrende i et presset arbeidsmarked

Tommy Skagestad har vært prosjektleder og ansvarlig for monteringen ute på plass for KRV. I en hverdag hvor kvalifisert arbeidskraft ofte er en knapphetsressurs, har besparelsene når det kommer til monteringstid vært kjærkommen.

– Det er et stadig problem å få tak i nok og riktig bemanning. Å kunne «kjøpe» halvparten av jobben på denne måten gir oss konkurransefortrinn og øker lønnsomheten. Ikke bare frigjør metodikken kapasitet som kan brukes andre steder, det er jo også langt morsommere å henge rørene rett opp og slippe å måle, kappe, gjenge og kontrollmåle. Dessuten kommer rørene ferdig lakkert. Noe som gjør det endelige, estetiske uttrykket milevis mer delikat og elegant, avslutter Skagestad. En mann som har sett omsetningen i virksomheten han en gang var med å grunnlegge, stige fra 20 millioner for fem år siden til 120 i fjor.