2020 er et annerledes år. En global pandemi tvinger verden til å tenke nytt, spesielt når det gjelder våre daglige håndvaskrutiner. Håndhygiene er et av de viktigste elementene ved forebygging av infeksjoner og sykdommer, men det er ikke alltid like enkelt. Det er ikke alltid like lett å vaske hendene når du er på farten. Det er lett å glemme, og ofte gjøres det ikke på korrekt måte. Globalt ser vi at fire av fem personer ikke vasker hendene etter en tur på baderommet. Ofte trenger man en liten påminnelse om viktigheten av rutiner, og håndvask er ingen unntak.

I anledning av den Verdens Håndvaskdag den 15. oktober har produsenten LIXIL og merkevaren GROHE satt seg som mål å øke bevisstheten rundt viktigheten av håndhygiene. Kunnskapsrikt innhold og enkle tips om håndvask publiseres jevnlig i sosiale medier og fungerer som daglige påminnelser om å vaske hendene. Dette er spesielt viktig for å forhindre sykdommer, fordi rene hender aldri har vært viktigere.

Berøringsfrie kraner bidrar til forbedret håndhygiene
- Med et større fokus på hygiene, setter vi spørsmålstegn ved håndvaskrutiner på jobben, i hjemmet og i offentlige rom. I dag blir det stadig mindre attraktivt å berøre en tradisjonell kran, spesielt på et offentlig toalett. Berøringsfrie kraner er ingen nyhet, men den økte bevisstheten rundt hygiene setter disse produktene i sentrum, skriver Grohe i en melding.
- Vannføringen starter ved å enkelt plassere hendene under kranen, og stoppes når hendene trekkes bort. På denne måten minimeres risikoen for spredning av bakterier. I tillegg til berøringsfrie løsninger på baderommet, leverer også GROHE en rekke innovative produkter til kjøkkenet som oppfyller hygienekravene. Disse kjøkkenkranene kan enkelt betjenes uten å måtte berøre en tradisjonell hendel. I stedet kan kranene aktiveres via underarmen, albuen, håndleddet, eller til og med foten.