– Vi har lenge etterlyst et relevant fagbrev innen ventilasjonsteknikk. Faget har vært i kraftig utvikling de siste årene og det har kommet mye ny teknikk i faget på grunn av strengere krav til energibruk og annet. Vi fikk et hull i fagkompetansen på utførelsesleddet som gjør at det ble behov for et nytt fagbrev. Faget er sterkt beslektet med kuldeteknikkfaget som i sin tid ble et elektrofag, da ble det naturlig å gjøre det samme med ventilasjonsteknikkfaget. Det er også økende behov for elektrokompetanse så vi forsto tidlig at det må være basert på elektrofaget, sier Friis. Han er styremedlem i VKE og har jobbet med ventilasjonsteknikk i over 30 år. 

VKE anslår at det udekkede behovet for ventilasjonsteknikere er stort, antakelig flere tusen, og ser for seg en fremtidig utdanningstakt på mer enn 200 ventilasjonsteknikere per år.

 

Mye arbeid bak det nye faget

Friis forteller at det tidligere var blikkenslagere som utførte montasjen av ventilasjonsanlegg, men at det i dag krever en helt annen kompetanse.

– I dag brukes det prefabrikkert deler som skrus sammen på byggeplassen. Vi så at det var et gap mellom det å sette systemene i drift, teste og vedlikehold og grensesnittet mot automasjon og øvrige fag. Dette er ikke et håndverksfag lenger, men et teknisk fag.

– I utformingen av pensum satte vi ned en bransjegruppe i VKE som gikk bredt. Vi tenkte gjennom hva vi ønsket av sluttkompetanse og gjennomførte søknader mot Utdanningsdirektoratet, De satte så ned en gruppe for å utvikle læreplaner. Arbeidet var sammenfallende med fagfornyelsen og opprettelse av nye læreplaner i andre fag. Gruppen med bransjefolk, faglig råd for elektro og elektrofaglærere har jobbet sammen i flere år for å få til dette. Det har vært en lang utvikling i forhold til hva den endelige sluttkompetansen ble.

– Vi ønsker å dekke kompetansebehovet i stadig mer komplisert ventilasjonsanlegg. Utdanningen er delt, som andre yrkesfag, med en del på videregående skole og en del praksis. Det er allerede startet to kurs med til sammen 49 praksiskandidater. Alle har meldt seg opp til eksamen nå i sommer. Vi vektlegger at elevene skal lære å jobbe sikkert med maskin- og elsikkerhet. Det er mange flinke der ute som i dag jobber innen et fagfelt de ikke har følt har vært ivaretatt inntil nå, sier han.

Les resten av artikkelen på Ventilasjonsforum.no