Bravidas andre kvartalsrapport for 2022 ble offentliggjort fredag 15.juli.

Konsernsjef Mattias Johansson forteller om økt nettoomsetning på 16 prosent, hvorav 8 prosent var organisk. Ordreinngangen økte med 9 prosent, og ordrereserven er nok en gang den høyeste noensinne. Med stabil etterspørsel og rekordhøy ordrereserve er Bravida fortsatt godt posisjonert for de kommende kvartalene, påpeker han i kvartalsrapporten.


Den norske virksomheten har hatt sterk vekst men med fallende margin, noe som delvis forklares med endret salgsmiks mot mer installasjon. Det er og vil bli iverksatt flere tiltak for å forbedre marginen i fremtiden. En annen bidragsytende faktor til redusert margin er at sykefraværskostnadene i Norge holdt seg på et relativt høyt nivå i kvartalet. 

Når det gjelder oppkjøp, ligger Bravida på rekordnivå, og i kvartalet ble det kjøpt opp 10 selskaper, fire av disse i Norge. 

Volumet er endelig tilbake

– Volumet er endelig tilbake etter pandemien, noe som vises i omsetningen både innen service -og prosjektvirksomheten. Det er gledelig at også ordreinngangen er god og ordrereserven har stabilisert seg på et høyt nivå. Vi har hatt en offensiv rekrutteringsstrategi og vi har klart å øke grunnbemanningen i kvartalet. Vi har også inngått rekordmange lærlingkontrakter med oppstart etter sommerferien. 

– I kvartalet har vi lagt ned et betydelig arbeid med å levere på vår bærekraftstrategi for å sikre at vi virkelig får en kultur for bærekraft. GreenHub-satsningene begynner å gi resultater og vi åpnet nok en GreenHub i perioden. Building Automation er også et viktig satsningsområde for Bravida med tanke på helhetsleveranse av bærekraftige servicetilbud til kundene. Forretningsområdet har vist positiv utvikling så langt i år og oppkjøpet av Bautec i andre kvartal er en viktig del av satsningen. 

I tillegg er digitalisering en viktig driver og en forutsetning for fremtidens drift. Vi har i første halvår gjort betydelige investeringer på IT-siden for å møte fremtidens krav.

Faktatall:

Nettoomsetning og resultater:

April–juni

Nettoomsetningen for Bravida Norge økte med 36 prosent og utgjorde 1 345 (987) MSEK. I løpet av kvartalet økte nettoomsetningen også innen servicevirksomheten, men hovedsakelig innenfor installasjonsvirksomheten. Organisk vekst utgjorde 27 prosent og oppkjøp økte nettoomsetningen med 4 prosent. EBITA økte med 20 prosent og utgjorde 76 (64) MSEK. EBITA-marginen minsket og utgjorde 5,7 (6,4) prosent, noe som delvis forklares av endret salgsmiks mot mer installasjon samt økte kostnader ved sykefravær.

Januar–juni

Nettoomsetningen økte med 33 prosent og utgjorde 2 616 (1 968) MSEK. I kvartalet økte nettoomsetningen innen servicevirksomheten, men hovedsakelig innenfor installasjonsvirksomheten. Organisk vekst utgjorde 22 prosent og oppkjøp økte nettoomsetningen med 4 prosent. EBITA økte med 26 prosent og utgjorde 136 (108) MSEK. EBITA-marginen minsket og utgjorde 5,2 (5,5) prosent, noe som delvis forklares av endret salgsmiks mot mer installasjon samt økte kostnader ved sykefravær. 

Ordreinngang og ordrereserve:

April–juni

Ordreinngangen økte med 22 prosent til 1 124 (919) MSEK. Ordreinngangen gjelder hovedsakelig små og mellomstore installasjonsprosjekter og serviceoppdrag. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var 58 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor og utgjorde 3 806 (2 401) MSEK. I løpet av kvartalet minsket ordrereserven med 222 MSEK.