Artikkel 2 av 2 om ventilasjonsproblemer i svømmehaller.
Artikkel 1 finner du her: http://www.vvs-forum.no/ventilasjonsproblemer-i-svoemmehaller.4954789-84786.html

Luften skal blåses opp langs vindusfasadene og ikke mot vinduene. Lange spalteventiler gir god luftfordeling og riktig strømningsbilde i hallen. All annen innblåsning fra tak og vegger er en nødløsning og fungerer dårlig. Varmluften kan ikke tvinges nedover når den selv har oppdrift. For å gi god luftfordeling i anlegget anbefales spalteventiler som kan fordele luften i hele hallens lengde.

Avtrekk fra svømmehallen kan skje via kun to avtrekksventiler, en ved gulv og en ved tak, eventuelt overstrømningsventiler i dører/vegger inn til dusjer og et eget avtrekk fra disse ned til avfuktningsaggregat.

Løsning.
Innblåsning med lange spalteventiler plassert ved gulv, avtrekk skal være sentralt fordelt på maks to ventiler og med dusjanlegget integrert på samme avtrekk ( se bildet under)

Saken fortsetter under bildet:

Foto: Menerga

Mange luftvekslinger.
- Svømmehallen representerer et tropisk klima i forhold til det klima vi har her i Norge. For å holde det termiske klimaet så stabilt som mulig, kreves ikke bare god luftfordeling, men også tilstrekkelig luftvekslinger, minst 5- 7 ganger hallens volum per time. Dette gjelder svømmehaller med standard vanntemperaturer på ca. 27-28`C. Økes vanntemperaturen til 34`C må luftvekslingene økes til 10-12 ganger per time. Det er viktig at det holdes et lite undertrykk hallen i forhold til tilstøtende rom. Ca. 1-2 mm V.S. (vannsøyle) bør være tilstrekkelig. Overtrykk i hallen må unngås siden luften i svømmehallen presses ut i korridoren og andre rom hvor luften kjøles ned og fuktigheten kondenseres.

Løsning
Tilstrekkelig antall luftvekslinger, minst 5-7 ganger pr. time og regulert slik at hallen har et lite undertrykk 1-2 millimeter V.S.

Isolasjon av kanaler.
For å tilføre svømmehallen tilstrekkelig varmluft, må transportkanalene frem til hallen være godt isolert. Tilluften har en overtemperatur minst 10`C høyere enn hallens temperatur.
Hvis ikke kanalen er godt isolert, tapes mye av varmen underveis, og varmer opp tekniske rom og kjellerganger unødvendig. God isolasjon av friskluftkanalen er også nødvendig slik at kondensproblemer unngås. Vinterstid trekkes kald uteluft inn i anlegget og forårsaker kondens og frostproblemer. Aggregatet for svømmehaller er et avfuktningsaggregat og at avfuktet luft som blandes med kald uteluft gir frost- og kondens-problemer. Det må installeres forvarmebatteri og eventuelt frostsikringsspjeld i kalde innlandstrøk.

Korte friskluftinntakskanaler kan gi frostproblemer.
Friskluftkanalen skal isoleres med minst 50 mm isolasjon. Avkastkanalen hiver avfuktet luft ut i det fri som er mettet (100% R.F.) slik at ytterligere nedkjøling resulterer i ny kondensutskillelse med fuktskader til følge. Avkastkanalen må derfor dreneres og isoleres utvendig.

Løsning
Alle kanaler isoleres riktig på den kalde siden, varmen må frem til riktig sted.

Hvilket ventilasjonsaggregat skal vi velge?
Et avfuktningsaggregat for svømmehaller inneholder varmepumpe for avfuktning som kjøler ned luften kraftig og feller ut store mengder kondensat som er meget korrosivt og skaper store korrosjonsproblemer. Det må stilles store krav til kvalitet på avfuktningsaggregater for svømmehaller med hensyn til isolasjon, inspeksjon, service, vedlikehold og ikke minst driftsøkonomi. Et avfuktningsaggregat med varmepumpe og plateveksler skal ha isolerte kuldebrofrie profiler for å unngå kondensproblemer. Solide doble leppepakninger for å sikre tetthet av hensyn til de store trykkfallene inne i aggregatet. Aggregatet må ha minst to spjeldmotorer for å kunne regulere vekk et eventuelt overtrykk i svømmehallen. Det må være lagt inn kondensatpanne i plast (rustfritt stål korroderer!) med vannlås og avløp frem til sluk.

Det bør være inspeksjonsvinduer med innlagt lys slik at vaktmester kan inspisere aggregatet lettvint. Å velge aggregat med høy kvalitet gir god driftsøkonomi.