GK Byggautomasjon i Bodø har levert byggautomatisering for et tosifret millionbeløp til Bodø kommune det siste året.

GK byggautomasjon i Bodø gratulerer Bodø kommune med to nye praktbygg, Tverlandet skole og Bodø rådhus, samt takker for tilliten i forbindelse med sine byggautomasjonsleveranser skriver de i en pressemelding.
– Bodøavdelingen har levert automatikk for styring av energisentral, varme, snøsmelting, kjøling, lys, ventilasjon, solavskjerming og en vesentlig del overvåking av kritiske komponenter.

– På Tverlandet skole og Bodø rådhus er det montert mange undersentraler fra Honeywell. Honeywell har vært strategisk samarbeidspartner med GK de siste 20 årene. Det er også levert et stort antall KNX komponenter for automatisk styring av varme, kjøling, lys og ventilasjon i kontorer og klasserom. Alle disse sensorene jobber sammen for å sikre et optimalt energiforbruk på byggene.

– All informasjon fra automatikksystemene i byggene samles i SD-anlegget. Totalt dreier det seg om over ti tusen punkter som overvåkes og logges fortløpende.

– SD-anlegget er skybasert, noe som er rimelig nytt i bransjen. GK tok i bruk skybaserte SD-anlegg for noen få år siden. Tilgangen til automatikkanleggene har aldri vært enklere og kan gjøres via en dedikert app på mobiltelefon, forteller avdelingsleder Morten Lian Sandvik i GK byggautomasjon Bodø. Med skybasert SD-anlegg er innhenting av data fra andre skysystemer ukomplisert. Vi bruker blant annet data fra yr.no for å behovsstyre snøsmelteanlegget. Når yr melder nedbør i form av snø skrus varmen automatisk på.

– Byggautomasjonsavdelingen i Bodø har 20 ansatte hvor 3 av disse er lærlinger. Avdelingen jobber i hovedsak i Nordland, Troms og Svalbard.