Bjørn Welhagen fra Byggindustrin i Sverige kunne fortelle at bedriftene er godt fornøyd med ordningen med ROT– fradrag og at det knapt er folk som etterspør å gjøre svart arbeid.
- Flere hvite arbeidsplasser, bedre konkurranse og økte inntekter til staten gir en ren nettogevinst, sa Welhagen.

Hans Tilly fra Byggnads understreket at ROT – fradrag handler om skikkelige arbeidsforhold og trygge arbeidsplasser.
- ROT-fradraget har ført til at det har blitt vanskelig for useriøse aktører som dumpet lønnsnivået å fortsette denne praksisen i svensk byggenæring, sa Tilly.

Audun Lågøyr mener vi må lære av erfaringene fra Sverige.
- På tre år har andelen bedrifter i byggenæringen som opplever å bli spurt om å gjøre jobber svart, sunket fra 45 prosent til bare 3 prosent, sier Audhan.

Trusler hjelper ikke
Årlig kjøpes det svarte tjenester for milliarder av kroner i Norge. Og det virker ikke som om omfanget av svart arbeid avtar - kanskje tvert imot. Deler av byggenæringen i Norge har de siste årene opplevd at deler av markedet har forsvunnet til useriøse aktører som gjør jobbene svart. Særlig markedet for oppussing og rehabilitering av boliger er hardt rammet.

- Trusler om bøter og fengselsstraff ser ikke ut til å hjelpe. Derfor må vi ty til virkemidler som vi ser har effekt. BNL oppfordrer partiene til å gjøre svart arbeid upopulært, slik det er blitt i Sverige, sier Audun Lågøyr.