Med bare el-kjel, hadde Bø Hotell et forbruk på om lag 660 000 kWh/år. Med de strømprisene som er nå, blir fyringskostnadene fort 2 millioner i året. Med ville strømpriser og en eldre energisentral, så måtte noe gjøres. Da ble Haugestøl VVS AS valgt som rørentreprenør. Haugestøl VVS AS bruker Thermia som sin leverandør av varmepumper. 

De er så langt godt fornøyde med oppfølging og kvaliteten fra Thermia i Norge. Haugestøl VVS samarbeider også tett med Brødrene Dahl i Skien, og spesielt Arne Larsen som har prosjektert anlegget. 

- Den største utfordringen i vinter har vært lange leveringstider fra de fleste produsentene av varmepumper, ofte over ½ år. 

Nå har anlegget på Bø hotel vært i drift over et år og eier er meget god fornøyd. 
- Etter at lånet hver måned er betalt sitter hotellet igjen med et overskudd. Det vil si at hele investeringen er selvfinansierende. Da er heller ikke en eventuell verdiøkning på hotellet tatt med. Selv med energipriser på 1 kr kWh, er slike anlegg som regel selvfinansierende, sier Solberg.
Hotellet er i en særklasse når det gjelder forbruk av varmt vann. Det går mye varmt vann på morgenen, når rommene er fylt opp med gjester som skal på Bø Sommarland, gjerne en hel famille pr. rom. Derfor er varmepumpe med heatgass krets ekstra lønnsomt i dette prosjektet, eller generelt der det er behov for høytemperert varmt vann. Det kan for eksempel være borettslag og sameier.

Varmepumpen Mega XL

Thermia Mega XL -1.jpg

På Bø hotel er det er montert 2 stk.Thermia Mega XL varmepumper 

Mega XL er en turtallstyrt varmepumpe med 10 trinn. Den har alle tilkoblingene på toppen, det gjør at den er enkel å montere. For de som har behov for en noe mindre varmepumpe, er det tre mindre størrelser i serien.

Med en brinetemperatur på 0◦ C, gir varmepumpen fra 21 - 88 kW. Øker temperaturen i brønnene noen grader, kan fort varmepumpen levere drøye 100 kW. 

Mega serien har også egen heatgass krets. På toppen av varmepumpen er det et eget sett med tur/retur, som er koblet til en veksler på gassrøret ut fra kompressoren. Her er det typisk rundt 100 ◦C. På denne måten får hotellet 70-80 ◦C på varmtvannet hele fyringssesongen, uten å bruke el-kolben i tanken. Som igjen øker SCOP for hele anlegget. Normalt leverer heatgass kretsen cirka 10% av totalen. 

Mer informasjon om Thermia Mega-serien finner du her.

Saken fortsetter under bildet:
Thermia akkumulatortanker-1.jpg

To store akkumulatortanker sørger for nok og rikelige med varmtvann for hotellets gjester. 

Energibrønner

- Det vanligste er å borre en brønnpark med tilstrekkelig antall meter. En normalbrønn leverer fra 100-150 kWh/m/år, et snitt på 125 kWh/m/år. Normal dybde er fra 200-400 meter. Utfordringen er at det er vanskelig å forutsi hvor bra brønnene blir, og hvor dypt boreren klarer å gå. Med et forbruk på 660 000 kWh og en SCOP på ca. 3, skal brønnene levere 440.000 kWh/år, om varmepumpen skal levere 100%. Ofte beregner man noe mindre, slik at 5-10% leveres av for eksempel el-kjelen. Nå som strømmen er så dyr og effekten koster mer og mer, kan det være fornuftig å legge opp til at varmepumpen leverer 100%, at el-kjelen bare er en sikkerhet, påpeker Tommy Andersson i Thermia Norge 

Et anslag ville være 440.000/125 = 3.520 meter med brønnpark, som igjen fører til 10 brønner av 350 meter, påpeker 

Men slik ble det ikke. Når de startet boringen strømmet det store mengder vann opp av brønnen. Så store mengder at en vanlig brønnpark måtte skrinlegges. Resultatet ble to brønner med ca. 50 meter, der det pumpes opp fra ene brønnen, via en veksler og ned i bakken igjen. På denne måten fungerer bakken som en stor varmeveksler, som rene sareptas krukke. Sekundærsiden av veksleren i energisentralen er koblet til kald side på varmepumpene. I vinter har ikke temperaturen på vannet vært under 6 ◦C. Noe som resulterer i høyere effekt på varmepumpen og bedre SCOP. 

Nå planlegger hotellet en utvidelse og ønsker å teste hvor mye som kan høstes fra disse to brønnene. Hotellet, Kilen rør og Thermia ser frem til fortsettelsen og er spente på om brønnene klarer en utvidelse.