Nora Holand Hay er prosjektleder i FutureBuilt og var møteleder på seminaret om ombruk i VVS-bransjen som foregikk 24. mai i Oslo. Hun forteller at seminaret var veldig nyttig for hele verdikjeden.

– Alt fra grossister, forhandlere, montører, rådgivere, byggherrer og eiendomsutviklere, møtte opp, sier Hay.

Seminaret ble arrangeret og sponset av Multiconsult, VKE, Futurebuilt, Statsbygg, Proptech Innovation og Construction City. Det ble satt fokus på at VVS står for 20 prosent av utslippene for nybygg og mer enn det dobbelte ved rehabilitering.

Lavthengende ombruksfrukter

Hay mener seminaret var nyttig på flere måter. 

– Ikke bare var det veldig inspirerende med fremoverlente og optimistiske deltakere fra hele verdikjeden, men det kom så tydelig frem at ombruk av VVS-utstyr er en lavthengende ombruksfrukt, sier Hay.

Med det sikter hun til at alt av VVS-utstyr i utgangspunktet er demonterbart, synlig og lett tilgjengelig. 

– I tillegg er det laget av høyverdige materialressurser, så her er det bare å komme opp i volum så fort som mulig, sier Hay.

Saken fortsetter under bildet:

Ombruk i VVS-bransjen.jpg
Fra workshopen​ under seminaret.

Ombruk er en åpenbar løsning

– Hele DNA-et til FutureBuilt er et lavutslippssamfunn i 2050, og vi har strenge kriterier for klimagassutslipp fra forbildeprosjektene våre. Klimagassutslipp fra materialbruken i byggene vi bygger må ned. Ombruk av byggevarer er derfor en åpenbar løsning, sier Hay.

I tillegg mener FutureBuilt at sirkularitet er et mål i seg selv, og premierer selv ombruk i et eget kriteriesett for sirkulære bygg. 

– Her er VVS-utstyr med som en del av tiltakene man kan gjøre, og ombruk av VVS-utstyr kommer nok bare til å bli mer og mer aktuelt nå som vi får opp data på hvor mye utslipp tekniske installasjoner avgir, sier Hay.

Ser lovende ut for videre utvikling

Videre forteller hun at hele arrangementet hadde deltakere som favnet VVS-bransjen bredt. Klynger, undervisningssteder, grossister, leverandører, byggherrer, forskningsinstitusjoner, rådgivere, entreprenører og offentlige aktører. 

– Det i seg selv tenker jeg er lovende for utviklingen videre. For ombruk av VVS-utstyr er en systemisk case, ikke plassert hos ett enkelt ledd i verdikjeden, slår Hay fast.

Foredrag fra de fremste aktørene innen ombruk

- På seminaret ble det holdt foredrag fra noen av de fremste aktørene innen ombruk for å gi kunnskap og innsikt i det som rører seg i bransjen, sier Hay.

Hun forteller videre at gjennom ulike workshops med spissede temaer ble det jobbet for å lage en plan for videre arbeid og konkrete aksjoner.
Temaene var Pragmatisk dokumentasjon, Ombruksgrossisten, Demonteringsentreprise, Risikohåndtering og Produktorientert urban mining. 

Workshopen ble ledet og skal følges videre opp av Proptech Innovation, Futurebuilt og Construction City.

Må slutte å kaste verdifullt utstyr

Til nå har det vært vanlig praksis at både ombygging og rivning, fører til at mye verdifullt utstyr kastes. Men skal klima- og naturkrisen tas på alvor, kan ikke lengre brukt VVS-utstyr sees på som avfall, men som en ressurs.

I BAE-næringen dukker det stadig opp ombruksinitiativer, men lite i stor skala, og sjeldent for VVS spesifikt. 

Samtidig blir insentiver og krav til avfallsreduksjon og ombruk flere og strengere: nye TEK-krav trer snart i kraft, EUs taksonomi og flere sertifiseringsordninger har fått nye kriteriesett.

– Seminaret har lagt grunnlag for et bredt bransjesamarbeid rundt ombruk innen VVS. Potensialet er stort og uutnyttet, avslutter Nora Holand Hay er prosjektleder i FutureBuilt.