Imtech omsatte totalt for 5. 114 millioner euro i fjor, mens omsetningen i 2010 var på 4. 481 millioner euro. Økningen er med andre ord på 14 prosent.

Det påpekes i styrets årsberetning, at den nordiske virksomheten er stabil og viser en liten vekst. De beste forutsetningene for videre vekst ligger i Norge. I Finland går det også overraskende bra for Imtechs virksomheter.

Den nordiske regionen, som blant annet NVS tilhører, hadde en omsetning på 698 millioner euro i 2011, mens omsetningen i 2010 lå på 487 millioner uro. Økningen på hele 43 prosent forklares med oppkjøpet av Sydtotal og Ventkontroll.

Årsrapporten understreker at selskapenes strategi er å videreføre arbeidet med å tilby markedet komplette installasjonstjenester i hele Norden. Mye arbeid gjenstår før samordningen mellom selskapene NVS, Sydtotal og NEA er gjennomført. Dog er det startet mange spennende energieffektiviseringsprosjekter som vil gi resultater på sikt.

NVS fikk Imtech som eiere i 2008 og siden har altså Imtech kjøpt opp en rekke selskaper som har gitt stor markedskraft. Imtech-selskapene har hele 27 000 ansatte og morselskapet er notert på Eurnextbørsen i Amsterdam.