Det er invitert to foredragsholdere til møtet i mars. Sverre Haider i Ingeniørfirmaet Paul Schwartz AS kommer til å orientere om aktuelle brennere som er velegnet for biofyringsolje. Haider vil vektlegge de erfaringer man har fra bruk av ulike brennere og han vil se nærmere på hvilke utfordringer det er viktig å ta hensyn til.

Trym Denvik fra firmaet Biol AS er ettermiddagens andre foredragsholder. Han vil orientere om sine erfaringer med leveranser av biofyringsolje til varmesentraler. Trym Denvik kommer i tillegg til å legge vekt på forhold man må ta hensyn til ved konvertering fra fossil fyringsolje til biofyringsolje.

- Biofyringsolje er fremtidens produkt i Norge. Mange av de 20. 000 aktive oljekjelene som finner her i landet, og som er større enn 100 kW, kan ved forholdsvis enkle grep konverteres fra fossil fyringsolje til biofyringsolje, opplyser faglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening, Rolf Munk Blaker, som håper at det blir stor oppslutning om møtet.

- Det er viktig å være oppdatert og her kan man få med seg de aller siste nyhetene innen bruk av biofyringsolje, påpeker Blaker.

Påmelding til møtet 7. mars skjer via foreningens sekretariat.