Rørleggerlinja har en vekst i antall søkere på 9,2 % sammenlignet med fjoråret, 895 ungdommer vil bli rørleggere, 72 av dem er jenter. I dag er samlede søkertallene til landets videregående skoler til skoleåret 2023/24 offentliggjort, og rørleggerlinja har aller mest grunn til å juble. 
 
-  Det er flere årsaker til at faget er så populært. En side er at det er et spennende fag med mange muligheter. En annen viktige side er at rørbransjen i en årrekke vært opptatt av rekruttering og tar godt imot ungdommen når de er ferdig på videregående. Nesten alle får lærlingeplass i bedrift, sier Heyerdahl Eide.  
 
Aldri tidligere har flere jenter søkt seg til faget. Det er i dag litt over to prosent aktive kvinnelige rørleggere, nå kommer de unge jentene for fullt, de er fire ganger så mange som dem som har gått foran. 
 
 - Jenter er velkommen til rørbransjen. Vi har etablert et eget nettverk for jenter i rørbransjen og det er mange bedriftsledere som aktivt har jobbet for å ansette flere kvinner og vise at yrker er for begge kjønn, sier Heyerdahl Eide. 
 
Bransjeorganisasjonen for rørleggerbedrifter har vært aktive på digitale plattformer og møtt en rekke ungdom på messer og skolebesøk.  
 
 - Unge nyutdannede rørleggere har gått i bresjen og gjennom et ambassadørprogram har de inspirert andre til å søke seg til faget.  
 
Heyerdahl Eide mener dette viser at ungdom er de beste til å snakke med andre unge og legger til: 
 
-  Det er på sin plass med en stor takk til våre fantastiske opplæringskontor og medlemsbedrifter som har dørene på vidt gap for utplasseringselever og lærlinger. Nå bretter vi opp ermene og begynner å tenke på hvilke grep vi kan gjøre for å opprettholde rørleggerfagets popularitet, sier en lykkelig Heyerdahl Eide.