– Foreningen VVS Organisasjonene Norge (FON), mener det er nødvendig at identifikasjon med GTIN nummer erstatter dagens løsning med «særnorske og litt gammeldagse» bransjenummer, for å sikre sporbarhet og unik identifikasjon globalt, på flere pakningsnivåer, sier styreleder i foreningen, Frank Olsen. 

- FON bidrar i det langsiktige og pågående arbeidet til PDT-Norge med å utvikle, forvalte og distribuere digitale produktdatamaler (PDT), som vil fremme standardisering av utveksling av produktinformasjon i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen, sier Olsen. 

Etter initiativ fra VVP møttes representanter fra store deler av verdikjeden i Bjørvika 12.septemner for å diskutere tematikken. Der deltok representanter fra Rørentreprenørene Norge, Foreningen VVS-organisasjonene Norge (FON), Maskinentreprenørenes Forening (MEF) og VA og VVS produsentene VVP. 

FON mener at fremtiden er PDT’r.

- I påvente av dette langsiktige arbeidet, må vi komme i gang med GTIN først. GTIN vil kvalitetssikre at man som selger av en vare fint vil kunne selge og distribuere nevnte vare i alle mulige forpakningsstørrelser (volum). Bedre og mer effektiv logistikk, der vi ikke transporterer «luft» rundt om i Norge, er rett og slett en vinn-vinn-situasjon, både for økonomien og for miljøet, påpeker Olsen. 

- GTIN er godt kjent for alle relevante aktører i vår bransje og bør kunne omfavnes raskt som et første skritt knyttet til digital sporbarhet.

- Det er viktig å påpeke at det ene utelukker ikke det andre, men det må være lov til å tenke bærekraft også her, med effektivisering som hjelper for alle, avslutter styrelederen i FON.