Svenskenes erfaring er at ROT-fradrag er et avgjørende bidrag til at svart arbeid er i ferd med å forsvinne fra byggenæringen.

For å bringe fakta inn i debatten har vi invitert hit sentrale aktører fra Sverige - byggenæringen, fagbevegelsen, Skatteverket og Ekobrottsmyndigheten - for å fortelle om deres erfaringer med ROT–fradraget.

Sverige innførte i i 2008 et fradrag i skatt for den som engasjerer noen til utføre rehabilitering, oppussing eller tilbygg (ROT) på boligen sin. Hovedbegrunnelsen var å trygge og skape arbeidsplasser i byggenæringen. Men for å få rett til fradraget, må svenskene bruke lovlig registrert arbeidskraft. Nå viser evalueringer at ROT – ordningen er en suksess. Svart arbeid er i ferd med å forsvinne i byggenæringen i Sverige. I Norge har partiene begynt sitt arbeid med å utarbeide nye partiprogrammer for stortingsperioden 2013 – 2017. BNL vil derfor utfordre partiene.

Invitasjonen til temamøtet leser du ved å klikke HER.