- ST bruker energi for rundt 35 millioner årlig. Og målrettet enøk-tiltak er både miljøpositivt og sparer penger for sykehuset på sikt, konstaterer bygg og eiendomssjef Einar Ramsli i Sykehuset Telemark (ST).

Enøk-kartlegging av alle sykehusene
Innen to år skal alle bygninger over tusen kvadratmeter i Sykehuset Telemark være energimerket. 37 bygninger fordelt på til 160.000 kvadratmeter skal få en gyldig energiattest.
- Det betyr at dokumentasjon på alt fra strømforbruk til areal skal oversendes til GK-Norge som hjelper oss med energimerkingen. De kommer så tilbake med en energiattest og forslag til hvilke enøktiltak som vil være mest kostnadseffektive. De siste månedene har ST vært med på et pilotprosjekt for Helse Sør Øst som innebærer at sykehuset har innarbeidet rutiner på det arbeidet som skal til for å tildele bygninger en energiattest. En bygning som får en A- har oppnådd beste karakter i energiøkonomi, mens bygninger med karakteren G- er de som fyrer mest for kråkene, sier Ramsli.

1.februar fikk prosjektleder ved sykehuset Christian Borchgrevink Lund Andersen den første energiattesten for Bygg 3 i Skien på plass. Bygningen inneholder Sikkerhetsposten og fikk karakteren F, altså den nest laveste energiklassen med årlige energiutgifter på 742.000 kroner.

Kan spare strøm og penger
- Med enøktiltak som får ned forbruket med for eksempel 15 prosent, kan vi spare mye penger og sløse mindre med energien, konstaterer Borchgrevink Lund Andersen. Han er fornøyd med at ST er første HF i Helse Sør Øst som nå har fått registrert sin første energimerkeattest.

- Det er et tiltak for å følge opp en endring i energiloven fra 2010 som slår fast at alle yrkesbygg skal energimerkes. Når en bygning er energimerket, har vi sikret nødvendig dokumentasjon på hvor god eller dårlig bygningen er i forhold til energiøkonomi. Når vi oversender dokumentasjonen til GK Norge, kan de utarbeide en tiltaksliste for hvilke enøkinvesteringer som er mest lønnsomme i forhold til å få bygningen opp i en høyere energiklasse. Det betyr at ST kan legge en plan for å ta de mest lønnsomme enøktiltakene først, forklarer Christian Borchgrevink Lund Andersen.

- Sykehuset har mange bygninger som ble bygget på 60-70-tallet. Det betyr at vi må påregne mange “dårlige” resultater. Det innebærer at vi har store potensialer i energibesparelser, sier eiendomssjef Einar Ramsli.

Kilde: Sykehuset Telemark