Bærekraft er noe som er særdeles viktig for byggenæringen å ta hensyn til, og arbeidet med bærekraft starter allerede i designfasen av bygg.   
Det første resultatet av samarbeidet er utvidelse av Focus RAT slik at energibruk og vurdering av inneklima i Autodesk Revit BIM modeller kan analyseres direkte i Simien. Denne funksjonaliteten er veldig tidsbesparende for arkitektene og designerne av bygninger.  

Det bidrar til at bedre valg kan tas tidligere i designprosessen rundt energieffektivitet og bærekraft. Endringer som blir gjort tidlig i prosessen koster mindre enn endringer som kommer senere, samtidig som man får en god dokumentasjon på de valgene som er gjort og hvor energieffektiv bygningen vil bli. 

Første versjon av løsningen er forventet klar i løpet av 1. halvår. 

– Samarbeidet med Simenergi passer veldig godt inn i vår strategi sier Thomas Ingebretsen, CEO i Focus Software i en pressemelding. 
– Vi har bærekraft høyt på agendaen og ønsker å være en positiv pådriver for samfunnsutviklingen. Samarbeidet med Simenergi vil støtte opp under vår målsetning som er å akselerere overgangen til et mer bærekraftig, smartere og tryggere bygget miljø. Vi tror på vår evne til å gjøre en vesentlig forskjell ved å tilby innovative og brukervennlige løsninger. 

– Dette har vært etterspurt lenge, sier Nicolai Dirdal, daglig leder i Simenergi AS. Han er overbevist om at løsningen vil gjøre jobben med å energiberegne bygg mye mer effektiv, og legger til: – Å modellere en bygningskropp er ofte en tidkrevende jobb hvor mange detaljer skal tastes inn. Å slippe å gjøre den jobben to ganger, sparer man mye tid på. I tillegg unngås punchefeil, siden alle bygningsdataene fra arkitektens 3D-BIM modeller overføres til energiberegningsmodeller i Simien. Det forbedrer samhandlingen i prosjektene og gjør resultatet bedre, mener han.  

Med franske Sogelink på eiersiden har Focus Software et sterkt fotfeste i Europa og en rekke kunder i både Norden og ellers i Europa.  

Det har gitt selskapet større kapasitet til å løse kundenes behov med enda bedre produkter og flere støttetjenester. På sitt felt er Simenergi markedsleder i Norge samtidig som de forbereder sine løsninger for et internasjonalt marked.  

– Focus Software sitt fotfeste i Europa er også spennende i lys av våre internasjonale ambisjoner. Å legge til rette for nye integrasjoner med Simien er en viktig del av produktutviklingen vår. Det vil gi oss flere inngangsporter for økt tilstedeværelse i nye markeder, avslutter Dirdal.