Han er ikke i tvil om at nettopp bærekraft og klimafokus vil bli stadig viktigere konkurransefortrinn i årene framover. Allerede merker de at store utbyggere både på bolig- og hotellmarkedet viser økende interesse for FM Mattson på grunn av deres bevisste satsing på bærekraft.

- At kundene setter høye krav til oss, setter vi pris på. Det trigger oss til å bli enda bedre.

Blir troverdig med EcoVadis

EcoVadis ble grunnlagt i 2007, og er blant verdens største og mest pålitelige leverandører av bærekraftvurderinger for bedrifter, med et globalt nettverk som omfatter mer enn 75 000 bedrifter. EcoVadis bedømmer ulike delområder, som miljø, etikk, menneskerettigheter og miljøvennlige anskaffelser, og det gjelder å levere på alle fronter for å få en god karakter. 

- Dette er som OL i bærekraft. At vi tar en plass på «pallen» på dette nivået, er helt fantastisk. I dag produserer vi høykvalitets blandebatterier, med funksjonelt design. På grunn av den gjennomgående høye kvaliteten, blir vi gjerne omtalt som rørleggerens valg. Og nå er vi beviselig også profesjonelle og gode innenfor bærekraft i global målestokk. Utmerkelsen forteller også kundene at de kan stole på at FM Mattsson er en pålitelig og ansvarsfull produsent og leverandør som bidrar positivt til deres eget klimaregnskap.

Mange års bevisst arbeid

FM Mattssons høye ranking er et resultat av mange års miljøbevissthet gjennom hele produksjonskjeden og til sluttprodukt. Når de produserer sine kraner og dusjer, tar de størst mulig miljøhensyn i hvert trinn – fra utforming og materialvalg til produksjon, transport, bruk, holdbarhet og gjenvinning. I tillegg setter selskapet krav til sine leverandører, og bidrar dermed til å skape en lang, bærekraftig kjede som henger sammen.

– Vi produserer blant annet kraner med lang levetid, og de er garantert produsert gjennom miljøvennlige prosesser og under gode arbeidsforhold. Vi ønsker å ta best mulig vare på klimaet, miljøet og menneskene som lager dem. Det er et løfte vi vil gi til alle våre kunder, slik at kundene kan føle at vi er en trygg og pålitelig partner å samarbeide med, påpeker Lindseth. 

FM Mattsson er en stor aktør som tar del i flere store byggeprosjekter. På den måten blir selskapets bærekraftstrategi løftet ut i markedet og omsatt i praksis. 

- Når man bruker våre blandebatterier, kan man gjøre det i visshet om at man bidrar til å redusere klimapåvirkningen gjennom store vann- og energibesparinger, samt gjennom FM Mattssons bærekraftige produksjonsprosesser. 

Går for gull!

Selv om sølv fra EcoVadis er en enorm anerkjennelse av deres bærekraft-fokus, legger ikke Lindseth skjul på at de har siktet seg inn på det øverste trinnet på seierspallen. 

- Ja, nå har konkurranseinstinktet virkelig våknet, og vi har et klart mål for neste vurdering; Da går vi for gull!