- Vi i FLOW Group ønsker å være en del av denne positive satsingen som skjer i Orkland, og ser dette som et spennende marked og ønsker å ta en posisjon både innen prosjekt og drift & vedlikeholdssegmentet for både eksisterende kunder og potensielle kunder i Orkland, sier Håvard Hildrum, salgs- og markedsansvarlig i FLOW Trøndelag VVS og styremedlem i FLOW Group.

Morten Grande kommer fra stillingen som avdelingsleder for Moelven innen bygg og anleggsbransjen i Trondheim. Han har også bakgrunn som prosjektleder innen olje- og gassindustrien i inn- og utland.

Morten Grande sier at hans motivasjonen for å søke denne jobben var muligheten for å få være med på å etablere en bedrift i sin egen hjemkommune, bruke nettverket og de relasjonene han har i distriktet for å kunne skape en bedrift som kan serve et marked i vekst. Dette koordinert og kombinert med FLOW Groups tanker og strategier gjør at han tror på utelukkende suksess ved etableringen av FLOW VVS Orkland AS.

- I tillegg motiverte det faktum å kunne tilføre godt lederskap i et oppstartselskap, og videre sikre et godt fundament for en sunn og stabil vekst med fokus på gode og tillitsfulle relasjoner igjennom hele verdikjeden, sier en engasjert Morten Grande.
- Videre det å bidra lokalt ved å opparbeide en solid bedrift, gode arbeidsplasser med fokus på godt arbeidsmiljø og ikke minst være med på veksten i den offensive storkommunen som Orkland er.

FLOW VVS Orkland søker nå etter faglig leder, prosjekt leder og rørlegger til å være med og bygge en attraktiv og spennende organisasjon med kompetanse, og kvalitet.

- Vi er meget godt fornøyd med å få med en erfaren leder med lokal tilhørighet når vi nå satser i Orkland, og vi ser frem til å samarbeide tett med Morten og hans team sier Greif Sæther, daglig leder i FLOW Trøndelag VVS og styremedlem i FLOW Group.