UiO er landets eldste institusjon for forskning og høyere utdanning. Universitetet er organisert i ca. 100 institutter og enheter, og har for tiden ca. 28.000 studenter og over 6500 ansatte. Bygningsmassen består av ca. 100 bygninger på forskjellige steder i Oslo
Blindern, Gaustad, Geitmyrsveien, Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Sentrum og Tøyen, samt noen steder utenfor Oslo.

- Universitetet i Oslo ønsker å ta et tydeligere ansvar for å bidra til å møte de utfordringer verden står overfor. Noen av de største globale problemene er knyttet til klima og miljø. UiO vil ta et ansvar for å møte miljø- og klimautfordringene gjennom forskning og utdanninger med miljørelevans og ved bærekraftig drift. Gjennom den økte og samlede innsats på miljøområdet skal UiO etablere seg som et grønt universitet, skriver UIO i pressemeldingen.

Rammeavtalen gjelder rørleggertjenester i forbindelse med akutte og planlagte vedlikeholdsarbeider, årlig ettersyn av varme og kjøleanlegg, ivaretakelse av væskekvalitet, kartlegging og innregulering av energianlegg samt mindre rehabiliteringsprosjekter som
UiO gjennomfører mens byggene er i drift. Rammeavtalen omfatter også periodisk service og vedlikehold samt utbedringer av sprinkleranlegg.

- Med den erfaring vi har opparbeidet fra drift av offentlige næringsbygg gjennom mange år, ser vi frem til å ta fatt på oppgaven med bistand til drift av rørtekniske anlegg på UiO`s eiendommer. Spesielt god erfaring har vi fra varmeteknisk optimalisering med fokus
på forbedret energiøkonomi, der vi ser at våre foreslåtte tiltak gir store årlige driftsmessige besparelser for eier av bygningsmassen, sier salgs- og markedsansvarlig i FLOW
Meisingset VVS, Joakim Arnesen.

FLOW Meisingset VVS nå godt i gang med prosessen mot sertifisering iht ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for Miljø, og ønsker med denne sertifiseringen å være godt rustet til å møte kundens, -og markedet ellers, sine forventninger til de som leverandør.

- Denne avtalen er midt blant våre satsningsområder, og vil i tillegg gi oss mulighet til å bygge ytterligere kompetanse på bærekraftig bygningsdrift i årene som kommer. Vi takker for tilliten vist oss av Universitetet i Oslo, avslutter Arnesen.