Det har vært stor pågang av messedeltakere de to siste årene. I fjor passerte arrangørene hele 800 deltakere, så det er om å gjøre og være kjapp med bestillingen. Fristen går egentlig ut 2. mars.

Ahlsellmessen er en flerfaglig messe, som har utstillere innen VVS, Elektro, VA, Kulde og Verktøy. Det blir 85 utstillere med tilknytning til alle de nevnte fagene.

- Det blir presentert siste nytt og det blir gode muligheter for å drøfte løsninger, utfordringer og produkter med messedeltakerne, heter det i invitasjonen fra Ahlsell.

Årets messe avvikles altså fredag 23. mars og stedet er Framohallen i Fyllingsdalen i Bergen. Det vil gå egne busser fra Festningsplassen, så transportutfordringen er løst forbilledlige fra arrangørenes side.

Ahlsell har også lagt vekt på den sosiale siden når de inviterer til messe. På kvelden er det nemlig underholdning og festmiddag. Miami Vice Machine skal stå for underholdningen i år.

Påmelding til Ahlsellmessen i Bergen kan gjøres til siri.engeseth@ahlsell.no.