Med de nye energikravene vil alle nye boliger være kritisk avhengige av et godt fungerende ventilasjonssystem. Men hva er god nok ventilasjon og hvilke utfordringer står vi ovenfor?

- Dette seminaret blir spennende, og ikke minst faglig viktig. Byggebransjen trenger en møteplass hvor vi kan diskutere konsekvensene og mulighetene de nye endringene i lovverket betyr for VVS-installasjonene våre, sier Katrine Samdal, seksjon tekniske systemer rehab i avdeling Bygg og Eiendom i Multiconsult.
 

Det er signalisert at det vil komme strengere forskrifter fremover og at byggestandarden på sikt vil legge seg på nivå opp mot passivhus og plusshus standard. Dette krever kompetanse innen valg av riktig ventilasjonsprinsipp og valg av riktig luftmengde for den enkelte bolig.

Fagansvarlig for VVS i Multiconsult Oslo, Kjell Ivar Moe, vil holde et spennende innlegg om ideelle luftmengder i boliger.

- Vi er opptatt av å sikre kvaliteten på innemiljøet ved å se på hvordan vi kan bygge energieffektive tekniske anlegg som både ivaretar forbrukerens trivsel og er økonomiske i innkjøp og drift, sier Kjell Ivar Moe.

Sted: Multiconsult, Nedre Skøyen vei 2 i Auditoriet
Tid: Onsdag 8. februar klokken 17.00